Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Stichting Stad Rotterdam anno 1720 staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal-culturele vorming, hulpverlening of zorg.
 
Uiteraard gaat het om projecten zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het voorkomen van sociaal isolement. In het bijzonder projecten die mensen via vrijwilligerswerk de gelegenheid bieden hun kwaliteiten te benutten en iets voor anderen te betekenen. Ook deelprojecten komen in aanmerking voor donatie.

ContactpersoonSecretariaat
E-mailadres info@stsr1720.nl
Website (url) http://www.stsr1720.nl
Doelstelling De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van projecten zonder winstoogmerk ter bevordering/verbetering van het maatschappelijke welzijn en welvaren in de regio Rijnmond, doch in het bijzonder de stad Rotterdam.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting – non profit
Vereniging – non profit
Aard van de aanvraag Project
Werkgebieden Groot Rijnmond
Doelgroepen Gezinnen
Huishoudens
Ouderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 0 tot € 100000
Bijdrage 0 tot € 15000
Beslistermijn3 maanden
BeperkingenUitsluitend aanvragen van rechtspersonen kunnen in behandeling worden genomen.
Bijdrage doorlooptijd36 maanden
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door