Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Fondsen in Hillegersberg-Schiebroek

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Doelstelling:

Het doel van het Betsy Perk Opleidingsfonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding; mits deze studie na afronding de...

Beperking:

Een aanvraag voor ondersteuning heeft uitsluitend betrekking op het lopende of komende studiejaar en wordt nooit achteraf verstrekt. Studentes die...

Doelstelling:

Het bevorderen van onderwijs, kunst en wetenschap voor projecten met een Rotterdams karakter en binnen de regio Rotterdam.

Beperking:

Geen studiefinancieringen, geen studiereizen, geen afstudeerprojecten, geen congressen, geen proefschriften, geen individuele projecten, geen...

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen 'aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben'. Dit...

Beperking:

De stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.)...

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen die in groot Rotterdam gevestigd en actief zijn en in een...

Beperking:

Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke of godsdienstige grondslag of aan evenementen die al plaats vonden voor de...

Doelstelling:

Het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving, met een voorkeur voor kleinschalige projecten in cultuur en kunst (theater, muziek,...

Beperking:

Aanvragende organisatie dient een goed onderbouwd voorstel neer te leggen, waaruit ten minste blijkt (1) omschrijving project, (2) bestaan van...

Doelstelling:

Het verlenen van geldelijke steun aan studenten van de Erasmus Universiteit en aankomend kunstenaars van de Willem de Koning Academie.

Beperking:

Uitsluitend indien studiefinanciering is toegekend; geen stages of uitwisselingen; alleen voor Nederlandse studenten.print deze pagina
Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
sta niet toe toestaan

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies