Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Fondsen in de sector Jeugdzorg

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze het best bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen 'aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben'. Dit...

Beperking:

De stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.)...

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen die in groot Rotterdam gevestigd en actief zijn en in een...

Beperking:

Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke of godsdienstige grondslag of aan evenementen die al plaats vonden voor de...

Doelstelling:

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank...

Beperking:

Een aanvraag dient minimaal een maand vóór de start van het project ingediend te worden.

Doelstelling:

Het financieel ondersteunen van projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang van...

Beperking:

Aanvragen op het gebied van arbeidstoeleiding, cultuur, evangelisatie, gezondheidszorg, sport en wetenschap worden niet in behandeling genomen.

Doelstelling:

Het zo veel mogelijk in de geest van de vier gefuseerde stichtingen te weten: - Stichting voor Wijkverpleging te Rotterdam (voorheen Vereeniging...

Beperking:

Doelgroep: voor een bijdrage komen in aanmerking: non-profit instellingen. Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Bij de aanvraag...

Doelstelling:

Het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn komen te verkeren (de zgn. sociale aanvragen)...

Beperking:

Sociale aanvragen uitsluitend ten behoeve van personen uit de regio Rotterdam en Amsterdam. Voor studieaanvragen geldt dat studenten hun opleiding...print deze pagina
Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
sta niet toe toestaan

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies