Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Fondsen in de sector Noodhulp

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze het best bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Doelstelling:

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke...

Beperking:

http://www.deltaportdonatiefonds.nl/criteria/

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen 'aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben'. Dit...

Beperking:

De stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.)...

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen die in groot Rotterdam gevestigd en actief zijn en in een...

Beperking:

Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke of godsdienstige grondslag of aan evenementen die al plaats vonden voor de...

Doelstelling:

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank...

Beperking:

Een aanvraag dient minimaal een maand vóór de start van het project ingediend te worden.

Doelstelling:

Het financieel ondersteunen van projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang van...

Beperking:

Aanvragen op het gebied van arbeidstoeleiding, cultuur, evangelisatie, gezondheidszorg, sport en wetenschap worden niet in behandeling genomen.

Doelstelling:

Het zo veel mogelijk in de geest van de vier gefuseerde stichtingen te weten: - Stichting voor Wijkverpleging te Rotterdam (voorheen Vereeniging...

Beperking:

Doelgroep: voor een bijdrage komen in aanmerking: non-profit instellingen. Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Bij de aanvraag...print deze pagina
Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
sta niet toe toestaan

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies