/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO, onderdeel Tesselschade-Arbeid Adelt)

Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO, onderdeel Tesselschade-Arbeid Adelt)

Het Betsy Perk-Opleidingsfonds (BPO) biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid. Om in aanmerking te komen voor steun van het Betsy Perk-Opleidingsfonds is het van belang dat een opleiding Rijks erkend is. Daarnaast wordt in de acceptatieprocedure onder andere rekening gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de opleiding. Niet in aanmerking komen: niet door het Rijk erkende opleidingen; stage, studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland; promotieonderzoek; drukkosten proefschrift; postdoctorale studie.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

E-mailadres rotterdam@tesselschade-arbeidadelt.nl
Website (url) http://www.tesselschade-arbeidadelt.nl/fondsen/betsy+perk-opleidingsfonds+bpo
Doelstelling Het doel van het Betsy Perk Opleidingsfonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding; mits deze studie na afronding de mogelijkheid biedt tot economische zelfstandigheid.
sectoren Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Individuen/gezinnen
Aard van de aanvraag Studiekosten
Werkgebieden Nederland
Doelgroepen Jongeren
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
BeslistermijnDuur van de procedure circa 3 maanden, besluitvorming in Landelijke BPO bestuursvergaderingen drie maal per jaar.
BeperkingenEen aanvraag voor ondersteuning heeft uitsluitend betrekking op het lopende of komende studiejaar en wordt nooit achteraf verstrekt.
Extra criteriaDe aanvrager moet de Nederlanse nationaliteit bezitten. De aanvraag moet in de Nederlanse taal worden gesteld. De studie moet worden gevolgd bij een Rijks erkende instelling in Nederland. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen/documenten wordt in behandeling genomen (de begroting moet inclusief de bijdrage sluitend zijn). De aanvrager wordt persoonlijk geïnterviewd en er wordt een aanbeveling voor het Landelijk BPO bestuur geformuleerd. Op grond daarvan wordt besloten of tot betaling van een opleiding wordt overgegaan. Belangrijk is dat het Rijk niet al een regeling voor studiesteun heeft (DUO-beurs of -lening), waarop men aanspraak kan maken. Het BPO helpt vooral wanneer men door financiële tegenslagen de studie niet kan afmaken. Eigen inkomsten, inzet van gelden van ouders, eerdere verdiensten of bijdragen van andere fondsen helpen allemaal om steun van het BPO te krijgen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina