/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Tesselschade Studiefonds

Tesselschade Studiefonds

Het Tesselschade Studiefonds biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid. Om in aanmerking te komen voor steun van het Tesselschade Studiefonds is het van belang dat een opleiding Rijks erkend is. Daarnaast wordt in de acceptatieprocedure onder andere rekening gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de opleiding. Niet in aanmerking komen: niet door het Rijk erkende opleidingen; stage, studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland; promotieonderzoek; drukkosten proefschrift; postdoctorale studie.

E-mailadres info@tesselschaderotterdam.nl
Website (url) https://tesselschaderotterdam.nl
Doelstelling Het doel van het Tesselschade Studiefonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding; mits deze studie na afronding de mogelijkheid biedt tot economische zelfstandigheid.
sectoren Arbeidstoeleiding
Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Hulpverlener
Individuen/gezinnen
Aard van de aanvraag Studiekosten
Werkgebieden Regio Rijnmond
Provincie Zuid-Holland
Doelgroepen Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Vrouwen
Gemiddelde bijdrage per project1500
BeslistermijnDuur van de procedure circa 1 maand, besluitvorming in de Landelijke Tesselschade Studiefonds commissievergaderingen drie maal per jaar.
BeperkingenEen aanvraag voor ondersteuning heeft uitsluitend betrekking op het lopende of komende studiejaar en wordt nooit achteraf verstrekt.
Extra criteriaDe aanvrager moet de Nederlandse nationaliteit bezitten. De aanvraag moet in de Nederlandse taal worden gesteld. De studie moet worden gevolgd bij een Rijks erkende instelling in Nederland. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen/documenten wordt in behandeling genomen (de begroting moet inclusief de bijdrage sluitend zijn). De aanvrager wordt persoonlijk geïnterviewd en er wordt een aanbeveling voor het Landelijk Tesselschade Studiefonds bestuur geformuleerd. Op grond daarvan wordt besloten of tot betaling van een opleiding wordt overgegaan. Belangrijk is dat het Rijk niet al een regeling voor studiesteun heeft (DUO-beurs of -lening), waarop men aanspraak kan maken. Het Tesselschade Studiefonds helpt vooral wanneer men door financiële tegenslagen de studie niet kan afmaken. Eigen inkomsten, inzet van gelden van ouders, eerdere verdiensten of bijdragen van andere fondsen helpen allemaal om steun van het Tesselschade Studiefonds te krijgen.
 

print deze pagina