/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Fondsen in Maatschappelijke doelen

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Arbeidstoeleiding Werkvoorziening Welzijnswerk Sociaal-cultureel werk Scouting Opbouwwerk Noodhulp Maatschappelijke opvang Maatschappelijk werk en dienstverlening Kinderopvang Jeugdzorg Jeugd- en jongerenwerk Gemeenschapsvorming Buurt- en clubhuizen Armoedebestrijding
Doelstelling:

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid….

Beperking:

Uw cookie instellingen blokkeren deze content.
Pas uw instellingen aan om de content alsnog in te laden.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen ‘aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben’. Dit betekent…

Beperking:

De stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.) van i…

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen die in groot Rotterdam gevestigd
en actief zijn en in een enkel…

Beperking:

Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke of godsdienstige grondslag of aan evenementen die al
plaats vonden voor de aanvraa…

Doelstelling:

Luistergoud komt voort uit de Rotterdamse Luisterlijn (1958) en wil de verbinding tussen mensen versterken, dóór het vermogen om te luisteren in de …

Beperking:

 • Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage
 • Bij een bijdrage geldt dat de aanvrager in principe voor de te financieren voorziening…

 • Doelstelling:

  Het RabobankRotterdamFonds steunt niet alleen initiatieven met geld, maar ook met kennis en netwerk.

  1. Financieel gezond leven
  Beperking:

  • De donatie mag niet 100% van de totale projectkosten dekken. 
  • We geen ondersteunen geen projecten die gerelateerd zijn aan ma…

  Doelstelling:

  Het Rotterdame Vrouwenfonds wil een actieve en brede deelname van Rotterdamse vrouwen aan het maatschappelijk leven stimuleren.

  Beperking:

  Geen bijdrage aan catering en personele lasten of onkostenvergoedingen.