Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Tips bij fondsenwerving

Houd bij het werven van bijdragen van vermogensfondsen de volgende vuistregels in gedachten:

 • Vermogensfondsen geven geld aan non-profitorganisaties.
 • Het is aan te raden een stichting of vereniging op te richten voor uw project (als die er nog niet is). Een uitzondering vormen aanvragen van individuen (bijvoorbeeld aan fondsen voor individuele noden of opleidingskosten).
 • Het is aan te raden om bestuur en uitvoering te scheiden.
 • Elk fonds heeft een eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen.
 • Selecteer de fondsen die het beste aansluiten bij uw organisatie en project.
 • Bij twijfel: altijd eerst informeren. Elk fonds is bereid om informatie te geven. Kijk op de website van het fonds, of neem op een andere manier contact op.
 • Als u fondsen hebt geselecteerd, informeer dan naar procedure en tijdspad.
 • Het project mag pas beginnen als u zeker bent van de financiering; fondsen financieren over het algemeen niet achteraf.
 • Begin tijdig.
 • Elk fonds heeft een jaarplanning; fondsen vergaderen soms niet vaker dan vier keer per jaar.
 • De meeste fondsen stellen het op prijs als er bij meerdere fondsen een aanvraag wordt ingediend.
 • Beschrijf uw project kort en bondig; geef aan wat u wilt bereiken, wie er betrokken zijn, hoeveel mensen u wilt gaan bereiken, wie er aan meewerken, enz.
 • Meestal bestaat een aanvraag uit de volgende onderdelen:
  • een begeleidende brief;
  • een aanvraagformulier waarin het project wordt beschreven of een projectplan;
  • begroting met de projectkosten en dekkingsplan;
  • informatie over de organisatie;
  • jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening, uittreksel van Kamer van Koophandel, statuten.
 • Houd de fondsen op de hoogte van veranderingen in de activiteit en de financiering.
 • Geef aan welke fondsen zijn aangeschreven en of de (deel)gemeente ook financiert.
 • Stuur altijd een eindverslag en een gecontroleerde jaarrekening aan de fondsen die bijdragen.
 • Sommige fondsen organiseren een korte cursus fondsenwerving: een aanrader.
 • Informeer of er landelijke fondsen zijn die passen bij uw project.

Links

Bij het werven van fondsen komen de volgende links mogelijk van pas:

abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door