/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Tips bij fondsenwerving

Het werven van financiële bijdragen bij vermogensfondsen vraagt de nodige inspanning. Om u hierbij te helpen, hebben we de belangrijkste voorwaarden en tips voor u op een rijtje gezet. Ook de gemeente Rotterdam kan organisaties die iets willen betekenen voor de stad steunen met een subsidie. Kijk daarvoor op: www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies/

Tips selectie

 • Selecteer de fondsen die het best aansluiten bij uw organisatie en project. Daarnaast geldt in het algemeen dat een project kansrijker is als het vernieuwend is, een groot draagvlak heeft onder belanghebbenden en veel maatschappelijke impact heeft.
 • Bij twijfel of een fonds bij uw initiatief, of een persoon die u financieel wilt ondersteunen, past: altijd eerst informeren. De meeste fondsen zijn bereid nadere informatie te geven. Maar: sommige fondsen mijden bewust het contact met aanvragers, omdat zij alleen op eigen initiatief doneren. Kijk op de website van het desbetreffende fonds voor meer informatie.

 Tips aanvraag indienen

 • Elk fonds heeft een eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen. Speel daar in uw aanvraag persoonlijk en creatief op in.
 • Elk fonds heeft een eigen aanvraagprocedure: bij sommige fondsen kunt u digitaal een aanvraag doen, bij andere fondsen is een aanvraag per brief/aanvraagformulier de aangewezen weg. Check de website van het fonds.
 • Beschrijf uw project kort en bondig. Geef bijvoorbeeld aan wat u wilt bereiken, wie er betrokken zijn, hoeveel mensen u wilt gaan bereiken, wie eraan meewerken.
 • Sommige fondsen hebben op hun website staan wat zij graag terugzien in een fondsaanvraag..
 • Meestal bestaat een aanvraag uit de volgende onderdelen:
  • een begeleidende brief;
  • een aanvraagformulier waarin het project of situatie beschrijft;
  • een begroting met de projectkosten en dekkingsplan;
  • informatie over de aanvragende organisatie/persoon;
  • een jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening, uittreksel van Kamer van Koophandel en statuten.

Kijk eerst welke vragen het fonds stelt, zodat u niet teveel werk doet.

 • De meeste fondsen stellen het op prijs als er bij meerdere fondsen een aanvraag wordt ingediend. Vermeld dat ook in uw aanvraag. Geef aan welke lokale, regionale of landelijke fondsen zijn aangeschreven en of een gemeente ook financiert.
 • Een eigen investering vergroot de kans op een positief besluit.

Tips organisatievorm

 • Soms eisen fondsen dat een fondsaanvrager een ANBI-status.
 • Het is aan te raden een rechtspersoon (stichting of vereniging) te hebben voor uw project (als die er nog niet is). Een uitzondering hierop vormen fondsaanvragen van individuen, bijvoorbeeld: fondsen voor individuele noden of opleidingskosten.

Tips planning

 • Als u fondsen hebt geselecteerd, informeer dan naar procedure en tijdspad.
 • Begin tijdig. Elk fonds heeft een jaarplanning. Fondsen vergaderen soms niet vaker dan twee keer per jaar. Let daarom ook op de deadline voor het indienen van aanvragen.
 • Een aantal fondsen doneert alleen als een project of activiteit nog niet gestart is; hou daar rekening mee.

 Tips verantwoording

 • Houd de fondsen op de hoogte van veranderingen in de activiteit zelf of de wijze van financiering.
 • Denk aan de verantwoording achteraf. Sommige fondsen willen een ingevuld evaluatieformulier ontvangen en/of helderheid over PR rondom de gift. Andere fondsen eisen een eindverslag en een gecontroleerde jaarrekening.