/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Privacyverklaring

Versie 1.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-06-2023.

Privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot websitegebruik
De Vereniging van Rotterdamse Fondsen respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.rotterdamsefondsen.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina leest u hoe wij informatie verzamelen, waarom we dit doen en hoe wij ermee omgaan.
We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens te accepteren.
Deze privacyverklaring en de besluitenlijst/het privacyreglement inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming vormen gezamenlijk het privacybeleid van de vereniging en worden ook via de website gepubliceerd.

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom?

Concreet verzamelen wij de volgende gegevens over u:

1. E-mail en berichten

Als u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

2. Cookies

De website www.rotterdamsefondsen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het bezoeken van onze website op uw computer wordt opgeslagen.

Noodzakelijke cookies voor de werking van de website
Voor het tonen van de juiste zoekresultaten in de fondsenzoeker en het inloggen voor fondsen worden voorkeuren en instellingen bewaard in een cookie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Na het volledig sluiten van de browser worden deze gegevens weer verwijderd.

Niet-noodzakelijke cookies voor de werking van de website
Aan onze website is een cookie verbonden van Google. Hiermee krijgen we informatie over het gebruik van onze website. De resultaten komen beschikbaar via de dienst Google Analytics. De resultaten van Google Analytics helpen ons de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is niet te herleiden tot uw computer of u als persoon. In de rapportages is uw gedrag op de website niet specifiek voor uw IP-adres in te zien. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De cookie van Google Analytics is ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Data fondsenzoeker

Bij gebruik van de Fondsenzoeker wordt het IP adres van de gebruiker niet geregistreerd. Wel houden we gegevens bij van het gebruik van de fondsenzoeker, zoals de zoekopdracht zelf, de resultaten en het tijdstip waarop de zoekopdracht is ingediend. De gegevens gebruiken we om rapportages te maken die inzicht bieden in het gebruik van de fondsenzoeker. In de rapportages is uw gedrag op de website (dus) niet specifiek voor uw IP-adres in te zien.

Werken zonder cookies

U kunt onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren, dit heeft geen invloed op de inhoud van de site. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven als een cookie wordt verzonden. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Waar worden gegevens opgeslagen?

De data die worden verzameld via de fondsenzoeker wordt opgeslagen op een cloud hosting webserver in Nederland. Daarnaast worden de data ook lokaal opgeslagen. Ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens heeft de Vereniging Rotterdamse Fondsen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.
De informatie die wordt verzameld met Google Analytics wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De Vereniging Rotterdamse Fondsen bewaart uw gegevens alleen zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Met wie delen wij uw gegevens?

De Vereniging Rotterdamse Fondsen kan gebruikmaken van diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Derden treden hierbij op als verwerker en met hen is of wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst staat onder andere vastgelegd dat persoonsgegevens uitsluitend mogen worden verwerkt in opdracht de Vereniging van Rotterdamse Fondsen. Daarbij zien wij er op toe dat derde partijen passende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben worden geen persoonsgegevens gedeeld, tenzij wij daartoe bij wet of op grond van een rechtelijke uitspraak verplicht zijn.
Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

De Vereniging Rotterdamse Fondsen biedt u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van uw gegevens. We kunnen daarbij vragen om identificatie, om misbruik te voorkomen. Wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen of wilt u dat uw gegevens uit onze database worden verwijderd of niet (meer) worden verwerkt? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Voor vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van de Vereniging Rotterdamse Fondsen kunt u contact opnemen via info@rotterdamsefondsen.nl:

Contactgegevens

VERENIGING ROTTERDAMSE FONDSEN
Correspondentieadres:
Vereniging Rotterdamse Fondsen
T.a.v. Secretariaat
Essenlaan 39
3062 NK Rotterdam
E info@rotterdamsefondsen.nl
W www.rotterdamsefondsen.nl
K.v.K-nummer: 54289750