/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Over de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF)

De Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om  samenwerking tussen de fondsen in de stad en regio Rotterdam te bevorderen. Bij de VRF delen de fondsen kennis en inspireren zij elkaar ten behoeve van zo effectief mogelijke inzet van middelen voor projecten en personen in de Rotterdamse samenleving. Bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen zijn ruim zestig vermogensfondsen aangesloten.

Ook als fonds lid worden?

De Vereniging Rotterdamse Fondsen groeit nog steeds. Vermogensfondsen die actief (willen) zijn in stad en/of regio Rotterdam kunnen lid worden van de vereniging.

Lidmaatschapscriteria zijn:

 • Het fonds is een rechtspersoon.
 • Het fonds beschikt over een eigen basisvermogen en financiert vanuit (de opbrengst van) dit vermogen maatschappelijke, culturele en/of wetenschappelijke initiatieven, projecten, instellingen en particulieren in Rotterdam en regio.
 • Fondsen zonder eigen vermogen kunnen lid worden als zij voldoen aan de doelstelling van de Vereniging Rotterdamse Fondsen én zij vanuit eigen verworven middelen bovengenoemde initiatieven ondersteunen.

Aanmelding als lid kan als volgt:

 • Stuur een e-mail naar info@rotterdamsefondsen.nl met motivatie, uittreksel Kamer van Koophandel, statuten en meest recente jaarrekening.
 • Het bestuur van de Vereniging Rotterdamse Fondsen beslist op de eerstvolgende vergadering over toelating als lid.
 • Een toegelaten lid ontvangt per e-mail een bevestiging van het lidmaatschap.
 • Het fonds krijgt de mogelijkheid zijn gegevens op de website van de Vereniging te publiceren; daarvoor wordt een formulier toegezonden.

Een toegelaten lid wordt op de Algemene Ledenvergadering voorgesteld aan de overige leden en kan zich aan de leden presenteren.

Na toelating als lid is het fonds verplicht contributie te betalen. Fondsen die na 1 juli van het verenigingsjaar lid zijn geworden betalen hiervan 50%.

Nog vragen? Neem contact op met het verenigingssecretariaat: info@rotterdamsefondsen.nl

Het bestuur

 • Mevrouw J.F. Nauta (voorzitter)
 • De heer J.A. van Breugel (penningmeester)
 • De heer E. Huisman (secretaris)
 • Mevrouw C.H. Schmit Jongbloed
 • Mevrouw M.E. Geerse
 • Mevrouw A. Wissink
 • De heer R.J. Boot

Publicaties

Privacy

Deze site werd mede mogelijk gemaakt door: