Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Over de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF)

De Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om de samenwerking tussen de vermogensfondsen in de stadsregio Rotterdam te bevorderen. Het beoogde doel is het vergroten van de effectiviteit, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de Rotterdamse samenleving. Bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen zijn ongeveer zestig vermogensfondsen aangesloten.

Het bestuur

  • Mevrouw J.F. van der Goot-Nauta (voorzitter)
  • De heer J.H. van Dorp (penningmeester)
  • Mevrouw M.E.M. Driessen (secretaris)
  • Mevrouw C.H. Schmit Jongbloed
  • De heer H.B. Verkade
  • Mevrouw A. Wissink
  • De heer R.J. Boot

Publicaties

Privacy

Aangesloten vermogensfondsen

Hieronder vindt u een overzicht in alfabetische volgorde. Elders op de website kunt u ook een selectie maken naar werkgebied en sector.

abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door