/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

FondsDBL

FondsDBL

De hoofddoelstelling van FondsDBL is: ‘Het verlenen van hulp uit de revenuen van het vermogen van de stichting aan personen en aan gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen die werkzaam zijn in de regio Rijnmond/Drechtsteden die ten doel hebben of mede ten doel hebben om hulp te verlenen aan dergelijke personen en gezinnen.’

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonMevrouw M. Becanovic
AdresHang 16
3011 GG Rotterdam
Telefoonnummer010-4113170
E-mailadres info@fondsdbl.nl
Website (url) https://www.fondsdbl.nl/
FunctieProjectadviseur
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen 'aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben'. Dit betekent dat mensen die door omstandigheden in (grote) financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, in aanmerking kunnen komen voor financiële hulp. Ook instellingen die deze doelgroep helpen door opvang begeleiding of ondersteuning en die zich richten op de regio Rijnmond, kunnen voor een financiële bijdrage een beroep doen op de stichting.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kerk en levensbeschouwing
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wie kan aanvraag indienen? Hulpverlener
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Gezinnen
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Ondersteuning exploitatiekosten
Ondersteuning personeelskosten
Personen/individuen
Programma
Project
Studiekosten
Studiereis
Werkgebieden Groot Rijnmond
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Vluchtelingen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep 18 tot 120 jaar tot jaar of
Beslistermijn2 à 3 weken voor individuele aanvragen, 3 maanden voor projectaanvragen.
BeperkingenDe stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.) van instellingen.
Extra criteria

Onderwijs komt alleen in aanmerking indien het speciale projecten zijn, niet de wekelijks, maandelijks of jaarlijks terugkerende projecten van een school. Geen studiebeurs of ondersteuning langdurige studiedoeleinden.

Uitsluiting:

  •  wetenschappelijke onderzoeken
  • cultuursector
  • geen studiebeurs of ondersteuning langdurige studiedoeleinden
  • Aanvragen t.b.v. kinderen t/m 18 jaar worden voorlopig niet meer in behandeling genomen, omdat er relatief veel steun is zowel door de overheid als ook door lokale en landelijke fondsen. FondsDBL wil zich meer richten op bevolkingsgroepen waar juist weinig steun voor beschikbaar is.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina