/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Giovanni van Bronckhorst Foundation

Giovanni van Bronckhorst Foundation
Telefoonnummer010-310 30 94
E-mailadres info@vanbronckhorstfoundation.com
Website (url) http://www.vanbronckhorstfoundation.com
Doelstelling De Giovanni van Bronckhorst Foundation zet zich, met haar programma S.V.GIO, al ruim 8 jaar in om kinderen aanvoerder te maken van hun eigen toekomst. Aanvoerder van je eigen toekomst zijn betekent dat je in staat bent je droom te formuleren en dit om te zetten naar een concreet doel, je het zelfvertrouwen hebt om dit doel te bereiken, je optimistisch bent en je beschikt over het fundament en de tools die nodig zijn om dit doel te bereiken. Dit doen wij door kinderen uit groep 7 en 8 een 20-weken durend programma aan te bieden waarbij, middels een intensief coaching programma, de weerbaarheid wordt verbeterd, middels een onderwijsprogramma, wordt gewerkt aan het verbeteren van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Sport wordt ingezet als metafoor voor zowel het coaching- als onderwijsprogramma, maar draagt ook bij aan een gezonde levensstijl. Dit alles wordt nog eens overladen met een flinke dosis plezier. Wij geloven erin dat als een kind plezier beleeft alles beter beklijft. Kijk hier naar onze promotionele video.
 

print deze pagina