/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam

Eind 1784 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden een circulaire verspreid die de ontvangers vroeg toe te treden tot een genootschap dat de ‘verbetering van de burger- en schoolwezen’ beoogde. De nog bestaande maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd toen geboren. Na Amsterdam en Bodegraven volgde de oprichting van het departement Rotterdam op 24 augustus 1785 in de stads-Doelen. Het departement heeft talrijke initiatieven ondernomen op het terrein van onderwijs (scholen, Nutsacademie, Volksuniversiteit) en volksontwikkeling (leesbibliotheek, spaarbank), om enkele voorbeelden te geven.

De instellingen zijn meestal een eigen leven gaan leiden, zodat het departement thans initiatieven steunt op het gebied van onderwijs en van volksontwikkeling.

ContactpersoonMevrouw M.M. van den Brandeler
AdresSchiekade 77
3033 BE Rotterdam
Telefoonnummer010-467 70 29
E-mailadres secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl
FunctieSecretaris
Doelstelling

Het Nut Rotterdam richt zich op de ontwikkeling en educatie van de inwoners van de stad en regio Rotterdam. Zij ondersteunt met name brede initiatieven (in beginsel geen eenmalige of adhoc projecten) op het gebied van onderwijs, letteren en cultuur, die ten doel hebben kennis en cultuur over te dragen en gericht zijn op uitwisseling, educatie en interactie tussen maatschappelijke groepen.

  1. Organisaties, zonder winstoogmerk, met een ANBI-status of vergelijkbaar kunnen een aanvraag indienen.
  2. Ondersteuning kan worden aangevraagd ter dekking van de kosten van het programma (niet voor investeringen in verbouwingen en materiële zaken en geen eenmalige zaken).
sectoren Sociaal-cultureel werk
Opbouwwerk
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Kunst en cultuur
Onderwijs en onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Overig
Programma
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Ouderen
Studenten
Gemiddelde bijdrage per project1500
BeslistermijnMax 3 maanden
BeperkingenHet Nut Rotterdam ondersteunt uitsluitend algemene initiatieven die toegankelijk zijn of gericht zijn op een breder publiek, dan de eigen kring (bijv. de eigen leden) en die geen eenmalig karakter hebben (zoals de organisatie van een voorstelling).
Extra criteria

Het Nut Rotterdam geeft uitsluitend ondersteuning aan initiatieven van rechtspersonen. Zij ondersteunt geen-commerciële instellingen, noch (sport, muziek, of anderszins amateur-)verenigingen, wier activiteiten zich voornamelijk richten op hun eigen leden, of deze bestemmen voor hun eigen reguliere activiteiten.

Nut Rotterdam ondersteund circa 10 projecten per jaar. Aanvragen die aan bovenstaande criteria voldoen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam.

Bij voorkeur per e-mail: secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl of op bovenstaand adres.

De aanvraag graag voorzien van een begeleidend schrijven, projectomschrijving, begroting, dekkingsplan en een overzicht bij wie de aanvraag nog meer is ingediend.

 

print deze pagina