/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

RabobankRotterdamFonds

RabobankRotterdamFonds

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank voor staat. Elk jaar draagt Rabobank Rotterdam een deel van haar winst af aan het RabobankRotterdamFonds. Met dat geld steunen wij maatschappelijke projecten in onze regio.
Het RabobankRotterdamFonds verdeelt de bijdragen over onderstaande categorieën.

Jongeren
Rotterdam is een stad met een relatief jonge bevolking. Dat schept kansen, maar met het hoge aantal drop-outs ook bedreigingen. Jongeren opleiden en integreren is van groot belang uit oogpunt van welvaart en welzijn in de stad. Initiatieven van buurtverengingen, scholen en gemeentelijke instanties verdienen steun.

Wijkeconomie
Onze regio kent de ‘grote economie’ van grootschalige bedrijventerreinen en stadscentra, maar ook de ‘kleine economie’ van buurtwinkelcentra, gemengde (veelal oudere) wijken en kleinschalige bedrijvenparken. Ondernemerschap in de wijk verdient steun, als bijdrage aan de sociaaleconomische leefbaarheid.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonAfdeling Marketing Communicatie en Cooperatie
AdresAntwoordnummer 40108
3040 VB Rotterdam
Telefoonnummer010-4003333
E-mailadres communicatie.rotterdam@rabobank.nl
Website (url) https://www.raboledenexclusief.nl/rabobankrotterdamfonds/rabobankrotterdamfonds/
Doelstelling De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. De verschillen in ons werkgebied (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel) zijn groot en de samenleving verandert snel. Samen de stad sterker maken gaat over het verbinden van mensen, maar ook over de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een flink deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Daarnaast zetten we ons via Rabo Foundation in voor de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. Het gaat dus over de mate waarin mensen voor zichzelf kunnen zorgen en de mate waarin zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zodat ze onderdeel kunnen zijn van een gemeenschap en het geheel beter kunnen laten functioneren. We helpen hierbij bijvoorbeeld met het opzetten van nieuwe coöperaties. Het RabobankRotterdamFonds steunt niet alleen initiatieven met geld, maar ook met kennis en netwerk.
sectoren Maatschappelijke doelen
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Project
Werkgebieden Rotterdam
Vlaardingen
Schiedam
Capelle aan den IJssel
Doelgroepen Algemeen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
BeslistermijnMaxii
BeperkingenEen aanvraag dient minimaal een maand vóór de start van het project ingediend te worden.
Extra criteria- de donatie nooit 100% van de totale projectkosten dekt - we geen projecten ondersteunen die risico's opleveren voor deelnemers, toeschouwers of het milieu - we geen projecten ondersteunen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke politieke of godsdienstige stromingen - we geen goede doelen organisatie, feest of persoonlijke ambitie steunen - onze donatie aan een project (in principe) eenmalig is - we na afloop van het project een schriftelijk verslag van het resultaat kunnen vragen - onze voorkeur uitgaat naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen organisator en Rabobank Rotterdam of waarbij bereidheid bestaat een dergelijke relatie aan te gaan

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina