Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

Contactpersoon
AdresSchiekade 77
3033 BE Rotterdam
Telefoonnummer010-4677029
E-mailadres secretariaat@rotterdamseblindenbelangen.nl
Website (url) <geen>
ANBI-publicatie ANBI-informatie 2018 (484.35KB, openen met Adobe Reader)
Doelstelling De bevordering van het materiële, sociale en culturele welzijn van blinden, en van de te Rotterdam en omstreken wonende blinden in het bijzonder, ongeacht hun godsdienst of hun opvatting dienaangaande. Daarbij wordt onder ”blinden” mede begrepen: slechtzienden, visueel gehandicapten en anderszins gehandicapten die in hun leesfunctie beperkt zijn.
sectoren Gezondheidszorg
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting – non profit
Vereniging – non profit
Aard van de aanvraag Programma
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Gehandicapten
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 4000 tot € 500000
Maximale bijdrage per project25 % van totaal projectbudget
Bijdrage 1000 tot € 100000
BeslistermijnGemiddeld drie maanden.
BeperkingenAanvragende organisatie dient een goed onderbouwd voorstel neer te leggen, waaruit ten minste blijkt (1) omschrijving project, (2) bestaan van aanvragende rechtspersoon (uittreksel KvK, statuten), (3) financiële onderbouwing project, met dekkingsplan
Extra criteriaSlechts bij hoge uitzondering zal subsidie worden verstrekt aan individuen. Voor wetenschappelijke proefschriften op het gebied van blindheid worden de drukkosten met een standaard bedrag ondersteund. In principe geen jaarlijks terugkerende ondersteuning. De subsidieverlening kan betrekking hebben op zowel hulp aan organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van blinden, alsook financiering van (medische) onderzoeken op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid en van projecten op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid, alles in de meest ruime zin. Er wordt naar gestreefd dat jaarlijks ongeveer 50% (vijftig procent) van de uitgaven van de stichting betrekking hebben op medische onderzoeksprojecten.
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door