/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Rotterdams Vrouwenfonds

Het Rotterdams Vrouwenfonds is in 2006 opgericht.

Voor alle projecten geldt dat de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen wordt gestimuleerd. De financiële ondersteuning vanuit het Fonds is dan gericht op activiteiten die daartoe kunnen bijdragen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, cultuur, politiek, muziek of sport.
Daarbij gaat het bij voorkeur om een bijdrage op het gebied van -eenmalige-huisvesting. Bijvoorbeeld een zaal voor een bijeenkomst, een studio voor het opnemen van een cd, een repetitieruimte voor een dans- of theatervoorstelling en een sportcomplex of –accommodatie.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Website (url) http://www.rotterdamsvrouwenfonds.nl
Doelstelling Het Rotterdame Vrouwenfonds wil een actieve en brede deelname van Rotterdamse vrouwen aan het maatschappelijk leven stimuleren.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Sport en recreatie
Overig
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Evenement, manifestatie
Ondersteuning personeelskosten
Overig
Personen/individuen
Programma
Project
Werkgebieden Rozenburg
Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Gehandicapten
Jongeren
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Vrouwen
Bijdrage 0 tot € 5000
Gemiddelde bijdrage per project1500
BeslistermijnOngeveer 3 maanden. Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar.
BeperkingenGeen bijdrage aan catering en personele lasten of onkostenvergoedingen.
Extra criteria
  • Voor een aanvraag dienen onderstaande stukken te worden meegezonden:
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier, Begroting,
  • Dekkingsplan,
  • Recente jaarrekening/jaarverslag,
  • Kopie uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel,
  • Kopie statuten Stichting of vereniging.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina