/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds

Het Sint Laurenfonds draagt bij aan projecten die zich richten op maatschappelijke participatie van jeugdigen en ouderen in de stadsregio Rotterdam. Dat gebeurt door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van:

  • jeugdzorg
  • maatschappelijke opvang van jongeren
  • jeugdwelzijn
  • ouderenzorg
  • welzijn voor ouderen
  • onderwijszorg

 

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonMevrouw M. Gemke
AdresMathenesserlaan 305-B
3021 HK Rotterdam
Telefoonnummer010-3037550
E-mailadres info@sintlaurensfonds.nl
Website (url) http://www.sintlaurensfonds.nl
ANBI-publicatie download document (openen met Adobe Reader)
FunctieProjectadviseur
Doelstelling Het financieel ondersteunen van projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang van jongeren, jeugdwelzijn, ouderenzorg, welzijn voor ouderen en onderwijszorg.
sectoren Welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Opbouwwerk
Noodhulp
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugdzorg
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Buurt- en clubhuizen
Armoedebestrijding
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
Ouderenzorg (verpleging)
Ouderenzorg (verzorging)
Caritas
Diaconaat
Pastoraat
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs
Voortgezet (speciaal) onderwijs
Hoger onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Programma
Project
Werkgebieden Rotterdam
Doelgroepen Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 0 tot € 500000
Gemiddelde bijdrage per project25000
BeperkingenAanvragen op het gebied van arbeidstoeleiding, cultuur, evangelisatie, gezondheidszorg, sport en wetenschap worden niet in behandeling genomen.
Extra criteria

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina