/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft als doel het verlenen van financiële steun aan individuele personen die in financiële problemen zijn geraakt en personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Voorts is er een beperkt budget voor financiële steun aan Rotterdamse kunstenaars.

Sociale aanvragen dienen door tussenkomst van een maatschappelijk-werkinstelling of kinderbeschermingsinstelling te worden ingediend, die de gegevens betreffende de aanvrager verifieert. Aanvragers voor studiekosten dienen te studeren in Rotterdam of Amsterdam. Buitenlandse studies/stages dienen tenminste 3 maanden (13 weken) te duren. Deze aanvragen dienen tenminste 2 maanden voor vertrek te worden ingediend.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonDiane Zoun-de Bode
AdresPostbus 1110
3000 BC Rotterdam
Telefoonnummer010-2240299
E-mailadres bekker@volkskracht.nl
Website (url) http://www.volkskracht.nl
Doelstelling Het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn komen te verkeren en aan personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben.
sectoren Arbeidstoeleiding
Noodhulp
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Kinderopvang
Jeugdzorg
Jeugd- en jongerenwerk
Armoedebestrijding
Hoger onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wie kan aanvraag indienen? Hulpverlener
Individuen/gezinnen
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Gezinnen
Overig
Personen/individuen
Studiekosten
Studiereis
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Bijdrage 300 tot € 2500
BeslistermijnMaximaal 3 maanden
BeperkingenSociale aanvragen uitsluitend ten behoeve van personen uit de regio Rotterdam en Amsterdam. Voor studieaanvragen geldt dat studenten hun opleiding aan een universiteit of HBO-opleiding in Rotterdam of Amsterdam moeten volgen. Voorts heeft het fonds een beperkt budget voor financiële steunverlening aan Rotterdamse kunstenaars.
Extra criteriaUitsluiting: - Studenten buitenlandse studie. Uiterlijk 2 maanden voor vertrek moet de totale aanvraag binnen zijn. - Geen tweede masters. - Geen voorbereidende opleidingen/schakeljaar.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina