/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Clemens Hodes Fonds

Stichting Clemens Hodes Fonds

De Stichting Clemens Hodes Fonds is opgericht op 12 mei 1993.

De oprichting vond plaats in het kader van de “pensionering” van Clemens Hodes als bestuurder en directeur van Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (het CvD). Stichting Clemens Hodes Fonds is opgericht als eerbetoon aan hem.

Stichting Clemens Hodes Fonds was een klein vermogensfonds.

De stichting heeft ten doel het stimuleren, ondersteunen (in materiële en immateriële zin) en (doen) uitvoeren van (initiatieven tot) maatschappelijke hulpverlening, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemene belang.

Dit doel wordt nagestreefd in de vorm van hulpverlening of bijstand aan ondersteuning van instellingen die zich actief bezighouden met de hierboven genoemde doelstelling, waarbij de hulpverlening, bijstand of ondersteuning zowel op vrijwillige als op professionele basis kan geschieden.

ContactpersoonMevrouw G. Bleker
AdresPostbus 28077
3003 KB
Rotterdam
Telefoonnummer010 465 26 53
E-mailadres info@clemenshodesfonds.nl
Website (url) http://www.clemenshodesfonds.nl
Doelstelling De stichting heeft ten doel: het stimuleren, ondersteunen (in materiële en immateriële zin) en (doen) uitvoeren van (initiatieven tot) maatschappelijke hulpverlening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. Het doel wordt nagestreefd in de vorm van hulpverlening of bijstand aan individuen, in het bijzonder jongeren afkomstig uit achterstandswijken, dan wel indirect door ondersteuning van instellingen die zich actief bezighouden met de bedoelde doelstelling, waarbij de hulpverlening, bijstand of ondersteuning zowel op vrijwillige als op professionele basis kan geschieden. De stichting richt zich voornamelijk op Rotterdam en de Rotterdamse regio.
sectoren Welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Opbouwwerk
Noodhulp
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugd- en jongerenwerk
Buurt- en clubhuizen
Armoedebestrijding
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebieden Rotterdam
Vlaardingen
Spijkenisse
Schiedam
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Beslistermijn2 maanden.
BeperkingenZie hiervoor de doelstelling.
 

print deze pagina