/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Daniel van der Vorm

Stichting Daniel van der Vorm

Stichting Daniel van der Vorm stelt zich ten doel projecten en activiteiten voor kinderen, kennis en kunst te ondersteunen in de regio Rotterdam, waarbij de inzet van vrijwilligers doorslaggevend is voor de toekenning van een donatie.

Daniel van der Vorm werd geboren te Sluisjesdijk op 16 oktober 1893. Zijn ouders waren Harmen van der Vorm en Gon Dura, beide familie van tuinders en vlasboeren uit IJsselmonde. Zij kregen uiteindelijk 9 kinderen, 8 jongens en 1 meisje.

Daan trouwt met Annigje Guis op 10 maart 1920 en zij krijgen 3 zonen: Herman, Jan en Daan. Hun eerste woonhuis is op de Wolphaertsbocht. Later verhuizen zij naar de Boergoensevliet, beide op Charlois. Op latere leeftijd verhuizen zij naar Rhoon.

Daan werkt als timmerman op zeer jonge leeftijd al bij zijn oom Dura, maar hij vindt al spoedig dat hij zelf ook een bedrijf kan runnen en begint dan ook zijn eigen aannemingsbedrijf met zijn broer Jan. Na enkele jaren scheiden de wegen van de 2 broers weer en gaat Daan verder. Hij heeft dan ondertussen een leuk beginkapitaal van zijn grootmoeder van vaderszijde geërfd.

Na de oorlog kan hij direct aan de slag, omdat hij tijdens de oorlogsjaren o.a. zijn betonmolen bij zijn broers op de tuinderij had verstopt. Ook werd hem werk gegund omdat hij nooit voor de Duitsers had gewerkt. Bekende werken uit die tijd zijn o.a. de school op de Boergoensevliet, het politiebureau op Charlois, de Kazematten bij Den Oever.

Daan van der Vorm was 25 jaar bestuurslid van de NAPB afdeling Rotterdam (Nederlandse Aannemers en Patroonbond).

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Overleden op 14 april 1978

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Website (url) http://www.danielvandervormstichting.nl
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel projecten en activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen: kunst, kennis en kinderen binnen de regio Rotterdam.
sectoren Maatschappelijke doelen
Kunst en cultuur
Onderwijs en onderzoek
Sport en recreatie
Wie kan aanvraag indienen? Hulpverlener
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Gezinnen
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Overig
Personen/individuen
Programma
Werkgebieden Rozenburg
Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 0 tot € 100000
BeslistermijnEr wordt door het bestuur 4 keer per jaar vergaderd. Indien u, vooraf aan uw officiële aanvraag, wilt toetsen of uw project binnen de doelstellingen van de Stichting Daniel van der Vorm past en mogelijk in aanmerking komt voor subsidie, kunt u hiervoor een korte omschrijving van het project indienen.
BeperkingenGeen exploitatie, geen commerciële doeleinden. Uitvoering van werkzaamheden door vrijwilligers is van doorslaggevende betekenis. Begroting van het totale project maximaal € 100.000.
Extra criteriaVoor een officiële aanvraag dienen onderstaande stukken te worden ingediend: beschrijving van het project, begroting en gedetailleerd dekkingsplan van het project, overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend, recente jaarrekening/jaarverslag, kopie Kamer van Koophandel (en statuten) dan wel referenties, kopie beschikking ANBI-status, kopie statuten.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina