/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds doet uitsluitend eenmalige donaties en verleent dus geen periodieke vaste subsidies. Steun wordt verleend aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd, en waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn. De instelling dient gevestigd te zijn in de regio Rotterdam-Utrecht, dan wel een landelijke functie te hebben. Deze regiobeperking geldt ook voor aanvragen voor restauraties van oude monumentale kerken en orgels. Ook studentenverenigingen uit het hele land kunnen een aanvraag indienen, echter alleen voor de viering van een lustrum. Hospices uit het gehele land krijgen eenmalig een startsubsidie van € 5.000.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonMevrouw L.T.M. van Erp-Habes
AdresPostbus 192
3950 AD Maarn
Telefoonnummer0343-554063
E-mailadres info@elisemathilde.nl
Website (url) http://www.elisemathilde.nl
FunctieSecretaresse
Doelstelling De stichting heeft ten doel: het financieel en materieel ondersteunen van organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door: • het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang; • het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland. Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Milieu
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Hulpverlener
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Evenement, manifestatie
Overig
Programma
Project
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Gehandicapten
Jongeren
Kinderen
Ouderen
Gemiddelde bijdrage per project2000
BeslistermijnCirca 3 maanden.
Extra criteria

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Bijdrage doorlooptijd5 maanden
 

print deze pagina