/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Samen vorm geven aan de samenleving. Welk initiatief wilt u realiseren?

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat financiële bijdragen verstrekt aan initiatieven van algemeen maatschappelijk belang zonder winstoogmerk die in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en omgeving plaatsvinden. Initiatieven die zorgen dat mensen betrokken raken bij activiteiten en hieraan deelnemen. Heeft u onze steun nodig voor een project? Als het een sociale of educatieve strekking heeft of gaat over projecten op het gebied van sport en vrije tijd, kunst en cultuur, gezondheid of natuur en milieu, neem dan contact op.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonDe heer drs. J. Massaar
AdresSchiedamseweg 53
3134 BB Vlaardingen
Telefoonnummer010-4754033
Telefoonnummer06-30603578
E-mailadres algemeen@fondssv.nl
Website (url) http://www.fondssv.nl
FunctieDirecteur
Doelstelling Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verleent financiële steun aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk voor projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking. Alleen concrete benoembare projecten die een raakvlak hebben met de samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord komen in aanmerking voor steun.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Onderwijs
Sport en recreatie
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Project
Werkgebieden Vlaardingen
Schiedam
Maassluis
Doelgroepen Gezinnen
Jongeren
Ouderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
BeperkingenIn exploitatiekosten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie wordt niet voorzien. In principe wordt geen steun verleend aan projecten die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Aan institutionele particuliere vermogensfondsen en commerciële instellingen wordt geen steun verleend, evenals aan activiteiten met een uitgesproken politiek of religieus karkater. De aanvrager moet aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Mocht de aanvrager in een later stadium toch blijken te (kunnen) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. van tevoren schrifteijk op de hoogte te hebben gebracht, dan kan restitutie van de verstrekte financiële steun worden verlangd. Honorering van aanvragen is mede afhankelijk van het beschikbare budget. Directie en bestuur houden zich het recht voor aanvragen niet in behandeling te nemen en een bindend oordeel uit te spreken.
Extra criteriaDe stichting ondersteunt bij voorkeur projecten met een voorbeeldfunctie van algemeen maatschappelijk belang. Te realiseren door in te spelen op actuele situaties, participatie, duurzaamheid, bewustwording een ontplooiing. Hierbij staan bevordering van het saamhorigheidsgevoel en het versterken van de zelfredzaamheid centraal.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina