/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Het Heilige Geest Huis

Stichting Het Heilige Geest Huis

De stichting Het Heilige Geest Huis Rotterdam bestaat sinds 1430. Voorheen had de stichting veel onroerend goed en beheerde ze een ‘oude-mannenhuis’. Sinds die taken door anderen zijn overgenomen is het oude-mannenhuis opgeheven. Er is een stichtingsbestuur, dat vanuit de vrucht van het kapitaal projecten steunt in de geest van de oude doelstelling.

ContactpersoonDe heer H.E. Stenfert Kroese
Telefoonnummer06-55106559
E-mailadres h.stenfertkroese@gmail.com
Website (url) <geen>
FunctieBestuurslid
Doelstelling Hulpverlening aan organisaties die projecten doen ten behoeve van armlastige en hulpbehoevende ouderen in Rotterdam en omgeving, bij voorkeur mannen van 55 jaar en ouder.
sectoren Welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Noodhulp
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Armoedebestrijding
Gezondheidszorg
Caritas
Diaconaat
Pastoraat
Recreatie
Sport
Vakantie
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Overig
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Gehandicapten
Mensen in armoede
Ouderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen
Leeftijd doelgroep 55 tot 100 jaar tot jaar of
Bijdrage 1 tot € 5000
Beslistermijn

Eens per kwartaal beslist het bestuur

  • 15 jan (indien voor 1 januari)
  • 1 april (indien voor 15 maart)
  • 1 juli (indienen voor 15 juni)
  • 1 oktober (indienen voor 15 september.
BeperkingenDe uitgave of kostenpost mag niet in aanmerking komen voor subsidie door de overheid. Ook mag het geen structurele kostenpost betreffen (personeel, accommodatie, energie e.d.).
Extra criteriaVoorkeur voor eenmalige investering of uitgavenpost.
Bijdrage doorlooptijd12 maanden
 

print deze pagina