/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Job Dura Fonds

Stichting Job Dura Fonds

Stichting Job Dura Fonds, opgericht in 1994, behartigt algemeen maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke belangen op het gebied van de gebouwde omgeving, gericht op de stad Rotterdam. Door het toekennen van subsidies aan projecten die binnen de voorwaarden vallen en het elke twee jaar uitreiken van de Job Dura Prijs, verwezenlijkt de stichting haar doelstellingen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonMevrouw mr. M.E. (Marielle) Reimers-Stijger
AdresPostbus 21611
3001 AP Rotterdam
Telefoonnummer010-2823131
E-mailadres info@jobdurafonds.nl
Website (url) http://www.jobdurafonds.nl
Doelstelling Elk jaar verstrekt Stichting Job Dura Fonds subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien. Op deze wijze draagt het fonds bij aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot tienduizend euro (€10.000). De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer zesduizend euro (€6.000).
sectoren Maatschappelijke doelen
Kunst en cultuur
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Bijdrage 500 tot € 15000
Gemiddelde bijdrage per project6000
BeslistermijnTussen 2 en 12 weken.
BeperkingenEen aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting. Criteria voor subsidietoekenning zijn: 1. het project of initiatief dient een relatie te hebben met de gebouwde omgeving van groot Rotterdam. Hieronder wordt verstaan: het project of initiatief dient met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben. 2. het project of initiatief dient de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls te geven of te helpen opbloeien. Daarmee wordt een verschil gemaakt en Stichting Job Dura Fonds levert daaraan een wezenlijke bijdrage. 3. Een project of initiatief is bij voorkeur eenmalig en van blijvende aard. Voorts let het bestuur van Stichting Job Dura Fonds op: 1. maatschappelijke creativiteit. 2. waarden als ‘sympathiek, dichtbij en benaderbaar’. 3. de omvang en mate van commercialiteit van de aanvragende instelling. 4. het ontbreken van (mede)financieringsmogelijkheden Boeken, films, andere publicaties, onderzoeksprojecten, festivals en andere tijdelijke culturele projecten of initiatieven worden in beginsel niet ondersteund.
Extra criteriaDe projecten dienen verband te houden met de gebouwde omgeving.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Bijdrage doorlooptijd24 maanden
 

print deze pagina