/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Kruimeltje

Stichting Kruimeltje

Stichting Kruimeltje ondersteunt projecten, financieel of materieel, voor zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen die niet vanuit het reguliere zorgbudget betaald worden, oftewel de extra’s die meer kwaliteit van leven geven aan deze kinderen en jongvolwassenen en hun omgeving.

ContactpersoonMevrouw N.E. van Rappard
AdresNoordsingel 43 C
3035 EJ
Rotterdam
Telefoonnummer06-40419929
E-mailadres info@stichtingkruimeltje.nl
Website (url) https://www.stichtingkruimeltje.nl
FunctieBestuurslid
Doelstelling Stichting Kruimeltje, opgericht in 2016, heeft haar naamgenoot als grote voorbeeld en inspirator. Zij ondersteunt kwetsbare kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben, met als doel deze kinderen en jongvolwassenen samen met hun gezin meer kwaliteit van leven te geven en daarnaast ook hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten.
Bestedingsbudget dit jaar60.000
sectoren Arbeidstoeleiding
Werkvoorziening
Welzijnswerk
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugdzorg
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Buurt- en clubhuizen
Gezondheidszorg (lichamelijk)
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
Speciaal onderwijs
Voortgezet (speciaal) onderwijs
Recreatie
Sport
Vakantie
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebied Stadsregio Rotterdam
Doelgroep Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Jongeren
Kinderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep 0 tot 23 jaar tot jaar of
Projectomvang tot € 20.000
BeslistermijnStichting Kruimeltje beoordeelt 3 x per jaar de ingediende aanvragen, te weten op 1 januari, op 1 mei en op 1 oktober. Na invulling en verzending van het formulier krijgt u een bevestigingsemail met een pdf met de door u ingevulde informatie. Na de beoordelingsdata ontvang u binnen 2 weken een reactie van ons secretariaat.
Beperkingen1. Het project dient in Rotterdam te zijn. 2. Stichting Kruimeltje ondersteunt geen particuliere projecten. 3. Het project dient voor langere tijd bij te dragen aan onze doelstellingen, dan wel blijvend van aard te zijn. 4. Het project betreft de ondersteuning van kinderen en/of jongvolwassenen. 5. De aanvraag dient 3 tot 6 maanden voor aanvang van het project ingediend te worden. 6. Stichting Kruimeltje focust op de ondersteuning van kleinschalige projecten tot een maximum van € 20.000. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk. Neem dat contact op met het secretariaat van de Stichting. 7. Co-financiering met andere sponsoren wordt gewaardeerd en aangemoedigd.
 

print deze pagina