Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Neeltje Buis

Stichting Neeltje Buis

De vrouw Neeltje Buis en haar missie

Neeltje Buis, geboren 1920 in Rotterdam, groeide zelf op in een eenvoudig gezin. Alle gezinsleden moesten hard werken voor hun bestaan. Ondanks dat studeerde zij in de avonduren en presteerde het om een van de eerste vrouwelijke registeraccountants in Nederland te worden. Met deze eigen positieve ervaring van zelfontplooiing, wilde zij ook anderen - vooral vrouwen die zich in een minder financieel draagkrachtige periode bevinden - een (tweede) kans geven zichzelf te ontwikkelen. Het was haar overtuiging dat belangstellenden hierdoor een betere sociale en maatschappelijke positie kunnen verwerven.

ContactpersoonD.H. Minnema
AdresPostbus 34094
3005 GB Rotterdam
E-mailadres contactpersoon@neeltjebuis.nl
Website (url) http://www.neeltjebuis.nl
FunctieContactpersoon aanvraagbehandeling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is Nederlandse vrouwen of mannen die door omstandigheden niet in staat zijn geweest een maatschappelijke positie te verwerven, en het daarom financieel niet breed hebben, te ondersteunen bij het volgen van een tweede kans opleiding door middel van een bijdrage in de college- of lesgelden voor de duur van maximaal vier jaar. U heeft de Nederlandse nationaliteit in de leeftijd van 18 tot 50 jaar, en u bent buiten uw schuld door omstandigheden zelf niet in staat een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt, dien dan een aanvraag in. Als u aantoont dat met de gekozen opleiding die positie op de arbeidsmarkt haalbaar wordt, is de stichting graag bereid u een financiële toelage te verlenen zodat toch die opleiding gevolgd kan worden.
sectoren Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Individuen/gezinnen
Aard van de aanvraag Studiekosten
Werkgebieden Nederland
Doelgroepen Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep 18 tot 50 jaar tot jaar of
Maximale bijdrage per project1 % van totaal projectbudget
Bijdrage 250 tot € 2500
Beslistermijn3 maanden
BeperkingenEr worden geen bijdragen verstrekt voor studiereizen, promoties, buitenlandse stages of kosten voor levensonderhoud. Huisvesting en reiskosten worden evenmin vergoed.
Extra criteria- De aanvrager moet de Nederlanse nationaliteit bezitten. - De aanvraag moet in de Nederlanse taal worden gesteld. - De studie moet worden gevolgd bij een (nationaal) erkende instelling in Nederland. - Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen/documenten. - Alle correspondentie geschiedt uitsluitend schriftelijk. - De aanvraag dient vóór aanvang van de studie te worden ingediend.
Bijdrage doorlooptijd12 tot 48 maanden
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door