/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Neeltje Buis

Stichting Neeltje Buis

De vrouw Neeltje Buis en haar missie

Neeltje Buis, geboren 1920 in Rotterdam, groeide zelf op in een eenvoudig gezin. Alle gezinsleden moesten hard werken voor hun bestaan. Ondanks dat studeerde zij in de avonduren en presteerde het om een van de eerste vrouwelijke registeraccountants in Nederland te worden. Met deze eigen positieve ervaring van zelfontplooiing, wilde zij ook anderen – vooral vrouwen die zich in een minder financieel draagkrachtige periode bevinden – een (tweede) kans geven zichzelf te ontwikkelen. Het was haar overtuiging dat belangstellenden hierdoor een betere sociale en maatschappelijke positie kunnen verwerven.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonG. Campisano
AdresPostbus 4295
3006 AG Rotterdam
E-mailadres contactpersoon@neeltjebuis.nl
Website (url) http://www.neeltjebuis.nl
FunctieContactpersoon aanvraagbehandeling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is Nederlandse vrouwen of mannen die door omstandigheden niet in staat zijn geweest een maatschappelijke positie te verwerven, en het daarom financieel niet breed hebben, te ondersteunen bij het volgen van een tweede kans opleiding door middel van een bijdrage in de college- of lesgelden voor de duur van maximaal vier jaar. U heeft de Nederlandse nationaliteit in de leeftijd van 18 tot 50 jaar, en u bent buiten uw schuld door omstandigheden zelf niet in staat een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt, dien dan een aanvraag in. Als u aantoont dat met de gekozen opleiding die positie op de arbeidsmarkt haalbaar wordt, is de stichting graag bereid u een financiële toelage te verlenen zodat toch die opleiding gevolgd kan worden.
sectoren Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Individuen/gezinnen
Aard van de aanvraag Studiekosten
Werkgebieden Nederland
Doelgroepen Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep 18 tot 55 jaar tot jaar of
Bijdrage 250 tot € 2500
Beslistermijn3 maanden
BeperkingenEr worden geen bijdragen verstrekt voor studiereizen, promoties, buitenlandse stages of kosten voor levensonderhoud. Huisvesting en reiskosten worden evenmin vergoed.
Extra criteria
 1. Je bent door omstandigheden niet in staat een opleiding te betalen die een betere positie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.
 2. Je inkomen (samen met dat van een eventuele partner) voldoet aan de vergoedingsnorm (uit de stukken wordt duidelijk dat je de studie niet zelf volledig kunt bekostigen).
 3. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent een statushouder.
 4. Je bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 55 jaar.
 5. Je kunt een vergoeding aanvragen van maximaal € 2500,- per jaar.
 6. Het te behalen diploma leidt naar een startkwalificatie; m.a.w. je studie is maatschappelijk relevant en biedt uitzicht op werk en inkomen.
 7. De opleiding die je gaat volgen is een:
  - door het Rijk erkende opleiding voor mbo/hbo in Nederland;
  of
  - Een vakopleiding met een duur van maximaal één jaar.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt/komen:
  - het eerste jaar van een meerjarige mbo-/hbo-opleiding;
  - wetenschappelijk onderwijs;
  - mbo/hbo opleidingen die (grotendeels) uitgaan van zelfstudie / thuisstudie.
 9. Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op lesgeld/collegegeld (studieboeken, lesmaterialen, reiskosten, stages e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking).
 10. Een aanvraag kan maximaal viermaal worden ingediend voor steeds een volgend studiejaar.
 11. Ieder jaar dien je opnieuw een aanvraag in te dienen onder overleg van behaalde studieresultaten die aantonen dat je bent bevorderd naar het volgende jaar.
 12. De aanvraag moet ruim voor het begin van de studie worden ingediend.
 13. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld.
 14. De jaarlijkse financiële ruimte van de stichting kan van invloed zijn op de toekenning van aanvragen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina