Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting OBO Fonds

Steunfonds voor voortgezet en middelbaar onderwijs  in regio Rotterdam

Website (url) http://www.obofonds.nl
Doelstelling Het verlenen van financiële steun aan het voortgezet en middelbaar onderwijs
sectoren Onderwijs en onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Onderwijsinstelling
Stichting – non profit
Vereniging – non profit
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Ondersteuning exploitatiekosten
Programma
Project
Studiekosten
Werkgebieden Groot Rijnmond
Doelgroepen Jongeren
Leerlingen
Studenten
Beslistermijn3 maanden
Beperkingen• Voor een bijdrage komen alleen in aanmerking rechtspersonen en daaraan gelijk te stellen instellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs in de regio Rotterdam; • Geen steun wordt verleend aan individuele personen en evenmin aan bedrijven of instellingen met een commerciële doelstelling; • Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke grondslag, of voor activiteiten die al plaatsvonden vóór de aanvraag; • De bijdrage kan niet worden ingezet om exploitatietekorten te dekken; • Maximale bijdrage € 10.000,00 per jaar, gedurende max. twee jaar; • Indien honorering van alle aanvragen het beschikbare budget zou kunnen overtreffen, stelt het OBO-bestuur prioriteiten.
Bijdrage doorlooptijd24 maanden
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door