/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Ondernemingsbelangen Rotterdam

Samen het ondernemersklimaat verbeteren.
Onze stichting behartigt de collectieve ondernemersbelangen in Rotterdam. We steunen plannen die het verschil maken voor het ondernemersklimaat in deze stad en de omgeving.

ContactpersoonJ.A.M. van Broekhuizen
AdresOostzeedijk 276D
3063 CA ROTTERDAM
Telefoonnummer010 452 75 57
E-mailadres info@stichtingondernemersbelangenrotterdam.nl
Website (url) https://stichtingondernemersbelangenrotterdam.nl/
FunctieSecretaresse van het bestuur
Doelstelling De stichting heeft ten doel het (mede-)financieren van sociale / culturele / economische / kerkelijke projecten die primair doch niet uitsluitend van voorwaardenscheppend karakter zijn voor het midden-en kleinbedrijf in de stadsregio Rotterdam, alsmede haar geldmiddelen, zowel haar aanvangskapitaal als de middelen, welke zij later mocht verkrijgen, of de vruchten daarvan te besteden in het belang van het midden- en kleinbedrijf te Rotterdam en omgeving, waarbij onder middenstand worden verstaan de beoefenaren van het ambacht en de handeldrijvende en industriële middenstanders. Tot de doelgroepen van de Stichting worden primair gerekend, belangenbehartigers van ondernemers, congressen en bijeenkomsten, alsmede o.a. sociale en culturele projecten.
Bestedingsbudget dit jaar250.000
sectoren Arbeidstoeleiding
Sociaal-cultureel werk
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Armoedebestrijding
Kerk en levensbeschouwing
Kunst en cultuur
Onderwijs en onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Ondersteuning exploitatiekosten
Ondersteuning personeelskosten
Programma
Project
Promotieonderzoek
Studiekosten
Studiereis
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebied Stadsregio Rotterdam
Doelgroep Algemeen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Gemiddelde bijdrage per project10.000
BeslistermijnAlle aanvragen worden in de bestuursvergaderingen besproken waarna een hoofdelijke stemming plaatsvindt per aanvraag. Gemiddelde doorlooptijd is maximaal 2 maanden.
Beperkingen
  • Alleen donaties t.b.v. projecten zonder winstoogmerk,
  • Projecten die niet voldoen aan de doelsstelling van de stichting.
  • Vereiste documenten t.b.v. aanvraag zijn niet verstrekt.
  • Extra criteriaBedrijven/individuen met winstoogmerk
     

    print deze pagina