/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Per Pugnam, Quod Ames

Stichting Per Pugnam, Quod Ames

Stichting PPQA is ontstaan vanuit een Dordts familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Onze focus ligt met name binnen de Drechtsteden. Gezien onze brede persoonlijke interesses is ervoor gekozen een veelomvattend doel te formuleren en stichtingen c.q. doelen te steunen waarbij wij ons nauw betrokken voelen. De bestuursleden gaan zelf actief op zoek naar projecten, maar stichtingen kunnen ook zelf een aanvraag indienen (per mail). Wij verbinden ons graag voor een langere periode aan de gekozen goede doelen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonA.Boer-Lodewijkx
AdresVlak 2
3311 AT
Dordrecht
E-mailadres info@stichting-ppqa.nl
Website (url) https://stichting-ppqa.nl/
FunctieProjectmanager
Doelstelling Ons doel is het ondersteunen van projecten op de gebieden van: 1. armoedebestrijding en sociaal maatschappelijk welzijn 2. kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap 3. medisch onderzoek 4. vergroening en verduurzaming 5. de bevordering van geestelijke gezondheid Stichting PPQA wil niet alleen een bijdrage leveren in de vorm van financiële middelen maar ook door het delen van kennis op diverse gebieden en door het inzetten van ons uitgebreide netwerk. Wij denken graag mee met stichtingen over verdere professionalisering en brengen ze in contact met andere stichtingen en personen die een rol kunnen spelen bij het optimaliseren van de activiteiten.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Natuur
Onderwijs en onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Hulpverlener
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Ondersteuning exploitatiekosten
Ondersteuning personeelskosten
Overig
Programma
Project
Promotieonderzoek
Studiekosten
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebieden Nederland
Stadsregio Rotterdam
Andere gemeente(n) (buiten de stadsregio)
Doelgroepen Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
BeslistermijnIn principe worden besluiten over aanvragen tijdens de driemaandelijkse bestuursvergadering genomen. Echter, indien het een spoedaanvraag betreft, dan kan een besluit sneller worden genomen. Een periode van 4 weken is haalbaar.
BeperkingenBij voorkeur financiert PPQA niet als enige stichting een project en doneren fondsen (redelijk) gelijke bedragen. Projecten in het buitenland worden zelden ondersteund. Projecten die gericht zijn op dierenwelzijn worden niet door de stichting ondersteund.
Extra criteriaZie doelstelling en beperkingen

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Bijdrage doorlooptijd60 maanden
 

print deze pagina