/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Rotterdams Hulpfonds voor het Onderwijs

De Stichting Rotterdams Hulpfonds voor het Onderwijs (RHO) heeft tot doel het ondersteunen en/of bevorderen van het onderwijs, in het bijzonder van het (voorbereidend) beroepsonderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Op historische gronden krijgen aanvragen van bepaalde instellingen voorrang. RHO ondersteunt in het bijzonder investeringsuitgaven, die wenselijk of noodzakelijk zijn en die niet op een andere manier kunnen of behoren te worden gefinancierd. Dat dient aannemelijk te worden gemaakt. Personeelsuitgaven worden in beginsel nimmer gesubsidieerd. Individuele steun wordt niet verleend. De subsidie bedraagt (in beginsel) maximaal € 25.000,-.

ContactpersoonDe heer P.J.N. Lakens
AdresKoestraat 48
4931 CS Geertruidenberg
E-mailadres paullakens01@gmail.com
Website (url) <geen>
ANBI-publicatie ANBI 2022 (6.89KB, openen met Adobe Reader)
FunctieSecretaris
Doelstelling Ondersteunen/bevorderen van onderwijs in de regio Rotterdam, in het bijzonder het beroepsonderwijs.
sectoren Onderwijs en onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 0 tot € 50000
Bijdrage 0 tot € 25000
Beslistermijn1 tot 4 maanden
BeperkingenUitgaven die binnen de reguliere begroting gedekt behoren te zijn komen niet voor subsidie in aanmerking. Geen individuele steun. Geen subsidiëring van personele uitgaven.
Extra criteriaUitsluiting: - Aanvrager is geen rechtspersoon. - Verzoek voor zover dit (ook) betreft bijdrage in exploitatiekosten of personeelskosten. - Aanvraag is niet gerelateerd aan onderwijs. Voorkeur: - Aanvraag betreft investeringsuitgaven die niet vanuit de begroting gedekt kunnen of behoren te worden.
 

print deze pagina