/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Solidarodam

Stichting Solidarodam

Solidarodam verleent financiële steun aan non-profít instellingen die met projecten of programma’s op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebíed de stad en regio Rotterdam mooier, beter, sterker en socialer maken.

Het project of programma dient de stad of gemeenschap een impuls te geven of te helpen opbloeien en daarmee een verschil te maken. Algemene exploitatiekosten en uitsluitend personeelslasten worden doorgaans niet ondersteund. Grootschalige festivals en evenementen vallen ook buiten de doelstelling. Dat geldt evenzo voor investeringen ín gebouwen en inrichting. Het project moet meerdere financiers hebben.

Bijdrage per project: € 500 en € 3000.
Voor onderscheidende en vernieuwende projecten is een hogere bijdrage mogelijk, zo ook een meerjarige toezegging.

Wie kan aanvraag indienen?
Non-proft instellingen (stichting of vereniging) of daarmee verbonden (bewoners) initiatíeven of activiteitengroepen. Voor aanvragen maken instellingen gebruik van een Begeleidingsformulier. Aanvragen met ingevuld begeleidingsformulier en benodigde stukken per e-mail verzenden naar aanvragen.solidarodam@gmail.com.

>> Download het begeleidingsformulier.

ContactpersoonBen Hansler
AdresBegoniaveld 21
2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoonnummer06 51294815
E-mailadres info.solidarodam @gmaÍl.com
ANBI-publicatie ANBI-informatie 2020 (200.46KB, openen met Adobe Reader)
Doelstelling Solidarodam streeft naar het faciliteren van activiteiten die bijdragen aan een leefomgeving waarin bewoners zich met elkaar verbonden voelen en waarin ze betrokken zijn bij het welzijn van elkaar in de buurt. lnteractieve projecten met gelijke kansen voor alle deelnemers hebben de voorkeur.
sectoren Welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Opbouwwerk
Kinderopvang
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Buurt- en clubhuizen
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Programma
Project
Werkgebieden Rozenburg
Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Jongeren
Kinderen
Ouderen
Vluchtelingen
BeslistermijnHet bestuur vergadert 4 maal per jaar. Aanvragen die voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 december zijn ontvangen worden op de eerstvolgende vergadering behandeld.
BeperkingenAanvragen met een politieke of godsdíenstige grondslag worden niet ondersteund. Dat geldt ook voor aanvragen op het gebied van sport, gezondheidszorg en individuele hulp- en dienstverlening.
 

print deze pagina