/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting ’t Hofje van Gerrit de Koker

De statutaire naam is Stichting ’t Hofje van Gerrit de Koker, statutaire zetel te Rotterdam en de rechtsvorm is Stichting. De stichting is door Gerrit de Koker op 15 oktober 1797 bij notariële akte opgericht. Het Hofje was bedoeld voor “oude Dienstmeiden, Naaisters, Styfsters, Bakers en diergelijken”. Inmiddels is dit aangepast in de geest van de tijd.

Het bestuur bestaat uit drie regenten en een administrateur.

De stichting heeft tot doel het bevorderen en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen en additionele voorzieningen voor ouderen van Christelijke Huize in de regio Rijnmond.

Jaarlijks wordt een maximaal bedrag aan schenkingen vastgesteld. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend bij de administrateur welke vervolgens in de eerstkomende regentenvergadering worden besproken. Deze vergadering vindt twee maal per jaar plaats tenzij een extra vergadering gewenst is.

Gestreefd wordt naar het in stand houden van het vermogen waarbij het rendement aangewend wordt voor het verstrekken van schenkingen.

ContactpersoonDe heer B. Westerouen van Meetern
AdresSecretariaat
Prinses Julianalaan 28
3062 DJ Rotterdam
E-mailadres gerrit@gerritdekoker.nl
Website (url) <geen>
ANBI-publicatie ANBI-informatie 2022 (358.43KB, openen met Adobe Reader)
Doelstelling De stichting heeft tot doel het bevorderen en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen en additionele voorzieningen voor ouderen van Christelijke Huize in de regio Rijnmond alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
sectoren Maatschappelijk werk en dienstverlening
Ouderenzorg (verzorging)
Diaconaat
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Project
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebieden Rozenburg
Groot Rijnmond
Doelgroepen Ouderen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 0 tot € 10000
Beslistermijn1 maand
BeperkingenVoorkeur voor het actief zijn van ouderen, waaronder sport en bewegingsleer.
Extra criteriaDe stichting wil het accent leggen op het actief zijn van ouderen, waaronder sport en bewegingsleer.
Bijdrage doorlooptijd1 maanden
 

print deze pagina