/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Theia

Stichting Theia

Stichting Theia is een stichting die verbetering van de gezondheid(s)(zorg) in de regio Rijnmond stimuleert door financiële ondersteuning te bieden aan projecten. Zij wil zich bezighouden met de problematiek die samenhangt met zorg- en gezondheidsvraagstukken in de regio Rijnmond en zich meer richten op het bevorderen van gezondheid door te focussen op preventie, welbevinden, activatie en minder op ziekte.

Kijk voor het overzicht van de toetsingscriteria en het aanvraagformulier op de website van Stichting Theia.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonSabine-Cécile Severein of Dénise van der Blom
AdresPostbus 444
2300 AK Leiden
Telefoonnummer071-3670287
E-mailadres SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl
Website (url) https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/theia
Doelstelling

Stichting Theia wil verbetering van de gezondheid(s)(zorg) in de regio Rijnmond realiseren door financiering van:

  • projecten met concrete inhoud en focus op implementatie van resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
  • projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’;
  • preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
  • projecten met een actieve betrokkenheid van inwoners, patiënten of patiëntenvertegenwoordiging.

Daarnaast biedt Stichting Theia ook de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid, activatie of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Trefwoorden zijn: zorg, gezondheid, welzijn, preventie, activatie, ziekenhuizen, huisarts, e-health, kwaliteit van leven, zelfmanagement, palliatieve zorg

sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Hulpverlener
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Programma
Project
Werkgebieden Groot Rijnmond
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Gezinnen
Jongeren
Kinderen
Moeders en kinderen
Ouderen
Vluchtelingen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Maximale bijdrage per project75 % van totaal projectbudget
BeslistermijnStichting Theia vergadert 1 keer per kwartaal. Houdt u rekening met een termijn van circa tien weken waarin Stichting Theia de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.
BeperkingenStichting Theia verstrekt geen bijdrage aan projecten en initiatieven die al gestart zijn. Daarnaast is (commerciële) productontwikkeling uitgesloten van financiering en heeft wetenschappelijk onderzoek, waar patiënten niet direct baat bij hebben, geen prioriteit. Een eigen bijdrage en/of cofinanciering door andere partijen is een voorwaarde.
Extra criteria

Voorkeur:Belangrijk is dat het initiatief een directe impact heeft op de inwoners van Rijnmond en toegevoegde waarde heeft voor de zorg in regio Rijnmond. Met betrekking tot financiering van projecten legt Stichting Theia meer nadruk op financiering van kortdurende projecten met snel te implementeren resultaten. Door bijvoorbeeld innovaties te financieren, die al ontwikkeld zijn, maar die nog een steuntje in de rug nodig hebben om tot uitrol en borging in de regio te komen.

Uitsluiting: Een project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Bijdrage doorlooptijd36 maanden
 

print deze pagina