/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Theia

Goede ideeën zijn er genoeg in de wereld van de gezondheidszorg. Vaak stranden initiatieven door geldgebrek. Over de kwaliteit en het belang van zo’n project zegt dat doorgaans helemaal niets. Zilveren Kruis Achmea vindt dat jammer. Zij kent twee regionale fondsen die projecten financieel kunnen ondersteunen. De stichting die projecten in de regio Rijnmond ondersteunt is Stichting Theia. Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling.

ContactpersoonM. Boekestijn
AdresPostbus 444
2300 AK Leiden
Telefoonnummer071-3670287
E-mailadres marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl
Website (url) https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/kwaliteit-en-innovatie/stichtingen/Paginas/default.aspx
FunctieSecretaris
Doelstelling De statutaire doelstellingen van Stichting Theia luiden als volgt: • het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die in de regio Rijnmond of andere door het bestuur te bepalen regio’s werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de te Utrecht gevestigde Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V gediend zijn; • al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de regio Rijnmond; • al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord; • trefwoorden: zorg, welzijn, preventie, ziekenhuizen, huisarts, e-health.
sectoren Gezondheidszorg
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Project
Werkgebieden Groot Rijnmond
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
BeslistermijnStichting Theia vergadert 1 keer per kwartaal.
BeperkingenCo-financiering door derden is vereist.
Extra criteriaWetenschappelijk onderzoek, promotieonderzoek en een inrichting- of bouwproject worden niet gesubsidieerd. Het project kent een aantoonbaar draagvlak bij de relevante zorgverleners. Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector). Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen. De aanvraag moet worden ingevuld in het Theia-format. Projectfocus op Regio Rijnmond. Uitzicht op structurele financiering na drie jaar.
Bijdrage doorlooptijd36 maanden
 

print deze pagina