/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot

Historie
De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot is in 1931 opgericht door mr. Van Wijngaarden, notaris te Rotterdam, en zijn vrouw. Het echtpaar is kinderloos gebleven en na hun overlijden is de erfenis gebruikt om een museum in hun woonhuis te onderhouden. In de meidagen van 1940 werd het museum verwoest.

Sinds 1984 worden de inkomsten uit het kapitaal van de stichting aangewend voor het vergroten en stimuleren van het kunst- en culturele leven in de gemeente Rotterdam.

Werkwijze
De doelstelling van de stichting is de financiële ondersteuning van het culturele leven in de stad Rotterdam. Aanvragen tussen de € 500 en € 15.000 (bij hoge uitzondering meer) kunnen alleen digitaal worden ingediend, mits het gaat om:

– projecten in de stad Rotterdam;

– projecten met een duidelijk en herkenbaar cultureel karakter.

ContactpersoonDe heer R. Boot
AdresHugo de Grootstraat 94
2518 EG Den Haag
Telefoonnummerhttps://stichtingvwb.nl/
E-mailadres contact@stichtingvwb.nl
ANBI-publicatie Jaaroverzicht 2022 (372.62KB, openen met Adobe Reader)
FunctieSecretaris / penningmeester
Doelstelling De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot stimuleert de culturele uitstraling van de stad Rotterdam door subsidiëring en cofinanciering van culturele projecten en uitvoeringen. Projecten moeten binnen de gemeente Rotterdam plaatsvinden en hebben bij voorkeur een uitstraling buiten de gemeentegrenzen. Aanvragen kunnen alleen via e-mail worden ingediend.
sectoren Kunst en cultuur
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebieden Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Bijdrage 500 tot € 15000
Gemiddelde bijdrage per project2500
BeslistermijnMedio januari, medio mei en medio oktober zijn de beslismomenten. Uiterlijk de 1ste van deze maanden moeten de aanvragen ontvangen zijn om in behandeling genomen te worden.
BeperkingenProjecten buiten de gemeente Rotterdam komen in principe niet in aanmerking voor ondersteuning. Vanuit de statuten van de stichting is er extra aandacht voor muziek en uitingen van de Franse cultuur. Aanvragen kunnen alleen via e-mail worden ingediend.
Extra criteria

RSIN nr: 8076.44.857

Bestuur

  • Voorzitter - M.H. Samat
  • Secretaris/Penningmeester - R. Boot
  • Algemeen lid -E. Japikse

De bestuursleden ontvangen niet bovenmatig vacatiegeld voor hun werkzaamheden.

 

print deze pagina