/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Vincentius Rotterdam

Stichting Vincentius Rotterdam

Vincentius Rotterdam is opgericht vanuit de katholieke gemeenschap als een vereniging in 1850, waarbij vrijwilligers behoeftige gezinnen bijstand verleenden. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de focus meer gericht op professionele maatschappelijke bijstand. Hieruit is onder meer het Centrum voor Dienstverlening voortgekomen. In 2006 is de vereniging omgezet in een stichting.

Stichting Vincentius Rotterdam exploiteert thans een monumentaal opvanghuis en ondersteunt en initieert maatschappelijke hulpverlening aan mensen/gezinnen in de Rotterdamse samenleving die hulpbehoeftigen zijn. Ging dit tot voor kort nog via een rechtstreeks cliëntencontact, tegenwoordig loopt dit via instellingen waarnaar wordt doorverwezen.

Contactpersoon
AdresPostbus 28077
3003 KB
Rotterdam
Telefoonnummer010 465 26 53
E-mailadres secretariaat@vincentiusrotterdam.nl
Doelstelling De stichting heeft ten doel: (a) het stimuleren, ondersteunen (in materiele en immateriële zin) en (doen) uitvoeren van (initiatieven tot) maatschappelijke hulpverlening; (b) het, direct of indirect, bijdragen aan de vergroting van de mobiliteit van hulpbehoevenden, daaronder begrepen ziekenvervoer; en (c) het (doen) exploiteren van vastgoed met een maatschappelijke bestemming, zoals zorgvastgoed; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. Het doel wordt nagestreefd in de vorm van hulpverlening of bijstand aan individuen, dan wel indirect door ondersteuning van instellingen die zich actief bezighouden met de bedoelde doelstelling, waarbij de hulpverlening, bijstand of ondersteuning zowel op vrijwillige als op professionele basis kan geschieden. De stichting richt zich voornamelijk op Rotterdam en de Rotterdamse regio.
sectoren Opbouwwerk
Noodhulp
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Armoedebestrijding
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Project
Werkgebieden Rotterdam
Vlaardingen
Spijkenisse
Schiedam
Doelgroepen Dak- en thuislozen
Jongeren
Kinderen
Mensen in armoede
Beslistermijn6 weken
BeperkingenZie hiervoor de doelstelling
 

print deze pagina