Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Volksbond Rotterdam

Stichting Volksbond Rotterdam ontwikkelt (onderzoeks)projecten van maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van verslaving (bv. middelen, gedrag, genetica).

Contactpersoonsecretariaat
AdresKempenaar 1
2991PG Barendrecht
E-mailadres info@volksbondrotterdam.nl
Website (url) <geen>
FunctieSecretaris
Doelstelling a. Het bestrijden van het misbruik van verslavende dranken, middelen en preparaten; b. Het ondersteunen en (doen) uitvoeren van projecten, die de aandacht vestigen op de schaduwzijden van maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin des woords; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; d. Alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.
sectoren Geestelijke gezondheidszorg
Hoger onderwijs
Onderzoek
Media
Wie kan aanvraag indienen? Bedrijf
Hulpverlener (b.v. arts, pastor e.d.)
Stichting – non profit
Vereniging – non profit
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Programma
Project
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebieden Nederland
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Beslistermijn2 maanden.
BeperkingenEen aanvraag dient innovatief te zijn.
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door