/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Ted Schutten Fonds

Ted Schutten Fonds

Het Ted Schutten Fonds is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het is in 1999 opgericht door Ieke Frankenmolen, stedenbouwkundige. Het Ted Schutten Fonds ondersteunt de restauratie en renovatie van architectuurprojecten en ander erfgoed in de regio Rotterdam uit de periode 1850-1965 (industrieel erfgoed, het Nieuwe Bouwen en de Wederopbouw). Enkele voorwaarden voor ondersteuning: het betreft een beeldbepalend gebouw of project dat openbaar toegankelijk is (of tijdens open dagen kan worden bezocht).

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonAnnemarie Willems
AdresHerengracht 476
1017 CB
Amsterdam
Telefoonnummer020 520 6130
E-mailadres Monumentenzorg@cultuurfonds.nl
Website (url) https://www.cultuurfonds.nl/fonds/ted-schutten-fonds
Doelstelling Het financieel ondersteunen van projecten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).
Bestedingsbudget dit jaar50000
sectoren Kunst en cultuur
Onderzoek
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Investering (gebouw, materialen e.d.)
Overig
Project
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Bijdrage 5000 tot € 50000
Beslistermijn3 maanden
Beperkingen
  • Het betreft beschermde of beeldbepalende gebouwen of gebouwen waarvoor plaatsing op een van deze lijsten is voorzien (MIP- en MSP-panden en overige inventarisaties voor panden van na 1940).
  • De ondersteuning is niet uitsluitend bedoeld voor constructief herstel, maar ook voor inrichting en afwerking van de monumenten.
  • Als grenzen van de gemeentes worden de officiële gemeentegrenzen aangehouden.
  • Het gebouw, gebied of de kennis over het erfgoed wordt toegankelijk gemaakt voor een (breed) publiek
Maximaal percentage van projectbudget: 6% bij herstelprojecten van onroerende monumenten, 18% bij roerende monumenten. Indien het project door het Cultuurfonds als zeer uitzonderlijk wordt beschouwd, wordt er afgeweken van deze sleutelbedragen.
Extra criteria

Dien een aanvraag in bij dit fonds

Bijdrage doorlooptijd24 maanden
 

print deze pagina