/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Van Beek-Donner Stichting

Ons fonds geeft financiele steun bij het behalen of behouden van financiele zelfstandigheid. Alleen aan vrouwen, en alleen als die vrouw een connectie met Rotterdam heeft, omdat zij daar woont, studeert, of werkt. Iedere leeftijd, nationaliteit of studierichting of studieniveau wordt ondersteund.

Voorop staat dat de opleiding werkelijk uitzicht geeft op werk/financiele zelfstandigheid. Belangrijk is wel dat het Rijk niet al een regeling voor studiesteun heeft (DUO beurs of lening), waarop men aanspraak kan maken. Ons fonds helpt vooral wanneer men door financiele tegenslagen dreigt de studie niet te kunnen afmaken.

Minder kans lopen aanvragen die voor het eerste studiejaar zijn. Eigen inkomsten, inzet van gelden van ouders, of eerdere verdiensten, of bijdrage van andere fondsen helpen allemaal om steun van ons fonds te krijgen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonI. van Meggelen
AdresSchiekade 77
3033 BE Rotterdam
Telefoonnummer010 - 4665812
E-mailadres secretariaat@vanbeekdonner.nl
Website (url) http://www.vanbeek-donnerstichting.nl
ANBI-publicatie ANBI gegevens 2022 (322.79KB, openen met Adobe Reader)
FunctieBureaucoördinator
Doelstelling De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van vrouwen in de Rotterdamse samenleving op ieder gebied en wel op zodanige wijze dat dit strookt met de opvattingen van de oprichtster van de stichting.
sectoren Arbeidstoeleiding
Welzijnswerk
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Armoedebestrijding
Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Individuen/gezinnen
Aard van de aanvraag Gezinnen
Personen/individuen
Studiekosten
Werkgebieden Rozenburg
Groot Rijnmond
Doelgroepen Studenten
Het fonds is bedoeld voor: Vrouwen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Bijdrage 5000 tot € 7500
BeslistermijnDuur van de procedure circa 3 maanden. Besluitvorming in bestuursvergaderingen eenmaal per kwartaal. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, soms 6.
BeperkingenDe stichting geeft steun aan en voor vrouwen in Rotterdam. Geen steun wordt verleend indien een project gesubsidieerd wordt van overheidswege. Geen bijdragen worden verleend in reguliere exploitatiekosten.
Extra criteriaOns fonds geeft financiële steun bij het behalen of behouden van financiële zelfstandigheid. Alleen aan vrouwen, en alleen als die vrouw een connectie met Rotterdam heeft, omdat zij daar woont, studeert of werkt. Iedere leeftijd, nationaliteit, studierichting of studieniveau wordt ondersteund. Voorop staat dat de opleiding werkelijk uitzicht geeft op werk/financiële zelfstandigheid. Belangrijk is dat het Rijk niet al een regeling voor studiesteun heeft (DUO-beurs of -lening), waarop men aanspraak kan maken. Ons fonds helpt vooral wanneer men door financiële tegenslagen dreigt de studie niet te kunnen afmaken. Minder kans lopen aanvragen die voor het eerste studiejaar zijn. Eigen inkomsten, inzet van gelden van ouders, eerdere verdiensten of bijdragen van andere fondsen helpen allemaal om steun van ons fonds te krijgen. Geen criterium, maar wel een belangrijk onderdeel van onze werkwijze: individuen moeten 4 keer per jaar een rapportage per e-mail indienen. Uiterlijk op de volgende data: 15 januari, 7 mei, 20 augustus en 15 oktober. Door zo de vinger aan de pols te houden met hoe het studieverloop in het algemeen in Nederland is, extra aandacht bij decaan voor student vragen.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina