/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Van der Mandele Stichting

De Van Der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in de provincie Zuid Holland, met een zekere voorkeur – hoewel geenszins dwingend- voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonSecretariaten aan de Maas
AdresSchiekade 77
3033 BE ROTTERDAM
tav Mevrouw I. Van Meggelen
Telefoonnummer010-4665812
E-mailadres secretariaat@vandermandele.org
Website (url) http://www.vandermandele.org
Doelstelling

Het begrip "steun op sociaal gebied" wordt zo ruim mogelijk genomen. Voorop moge echter gesteld worden de esthetische verzorging van de stad, landschap en het behoud van de architectonische schoonheid in de provincie. Daarnaast biedt de Stichting steun aan instellingen die bevordering van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en verzorging van materiële noden ten doel hebben.

Beslissing doorlooptijd
Het Curatorium van de Stichting vergadert twee keer per jaar om binnengekomen aanvragen te beoordelen. Deze vergaderingen vinden plaats rond 1 mei en 1 november van ieder jaar.

Aanvragen die vóór 1 april of vóór 1 oktober door de Stichting ontvangen zijn worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. Aanvragen die na deze data ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen, maar kunnen (indien nog actueel) op verzoek van de aanvrager bij de daaropvolgende vergadering worden ingediend en behandeld. In uitzonderlijke gevallen kan een aanvrage tussentijds behandeld worden.

Bestedingsbudget
Het Curatorium stelt als zodanig niet ieder jaar een apart beleidsplan op maar tracht aan de doelstellingen van de Stichting en de idealen van de Stichters invulling te geven door ieder jaar in twee vergaderingen – in mei en in november – het op het vermogen verdiende rendement, na reservering voor eventuele koopkrachtderving, uit te keren aan in aanmerking komende instellingen die overwegend ook de status hebben van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

sectoren Maatschappelijke doelen
Kunst en cultuur
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebied Provincie Zuid-Holland
Doelgroep Algemeen
Beperkingen

Aandachtsgebieden: De Stichting verleent financiële steun aan instellingen die op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Regio: De Stichting richt zich uitsluitend op instellingen die gevestigd en actief zijn in de provincie Zuid-Holland met een zekere voorkeur voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam.

Ex-Ante: De Stichting verleent in beginsel geen giften om de kosten te dekken van activiteiten die reeds plaats hebben gevonden (NB: Aanvragen ter ondersteuning van concerten, optredens, etc. dienen uiterlijk 9 maanden voor aanvang ingediend te worden).

Eenmalig: De Stichting verstrekt in beginsel uitsluitend eenmalige giften, dus geen periodieke subsidies, geen giften om een activiteit binnen een reeds bestaande serie (bijvoorbeeld jaarlijks concert) te steunen en geen giften om exploitatietekorten van bestaande projecten te dekken.

 

print deze pagina