/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom ondersteunt VSBfonds sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

ContactpersoonBas Jongmans en Zita Luna
AdresMaliebaan 14
3581 CN
Utrecht
Telefoonnummer030 - 230 33 00
E-mailadres infozuidholland@vsbfonds.nl
Website (url) http://www.vsbfonds.nl/zuidholland
FunctieRegio adviseur Zuid-Holland
sectoren Podiumkunsten
Aanvullend (Maatschappelijk - Cultureel)
Welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Scouting
Opbouwwerk
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeenschapsvorming
Buurt- en clubhuizen
Musea
Onderwijs
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Festival
Project
Werkgebieden Regio Rijnmond
Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Vluchtelingen
BeslistermijnJe kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar wel uiterlijk vier maanden voor aanvang van het project.
Beperkingen
  • Het project moet in Nederland plaatsvinden
  • Alleen projecten van private rechtspersonen worden ondersteund, dus stichtingen en verenigingen Projecten met religieus of politiek doel steunen we niet
  • VSBfonds steunt enkel de uitvoering van projecten, dat wil zeggen projecten met een duidelijke begin en einddatum, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of ander concreet resultaat.
 

print deze pagina