/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Aelwijn Florisz

Stichting Aelwijn Florisz

Stichting Aelwijn Florisz steunt non-profit instellingen die op sociaal-maatschappelijk, kerkelijk of medisch gebied een positieve bijdrage leveren aan kwetsbare groepen in de stadsregio Rotterdam.

 

DIEN EEN AANVRAAG IN BIJ DIT FONDS

ContactpersoonRineke Keijzer
AdresRotterdam
Aanvragen s.v.p. indienen op onderstaand mailadres
E-mailadres secretaris.st.aelwijn.florisz@gmail.com
ANBI-publicatie ANBI-informatie 2022 (11.88KB, openen met Adobe Reader)
Privacyverklaring Privacyverklaring (openen met Adobe Reader)
FunctieSecretaris
Doelstelling

Stichting Aelwijn Florisz is opgericht met het doel het bevorderen van sociaal, maatschappelijk en medisch werk, kerkelijk werk daaronder begrepen. Dit doel wordt ruim geïnterpreteerd. De Stichting verleent met name financiële steun aan non-profit instellingen

  • voor initiatieven, projecten e.d.
  • met inzet van vrijwilligers
  • ter dekking van materiële kosten
  • en die geen of onvoldoende steun van de overheid verkrijgen

Enkele recente voorbeelden:

  • Kleinschalige ontmoetingsplekken in de buurt om ouderen uit hun isolement te halen door spel, koffie en een praatje
  • Kinderkamp in de zomervakantie en maandelijkse activiteiten voor kinderen tussen 5 en 16 jaar uit gezinnen met een kleine beurs, geheel uitgevoerd door vrijwilligers
  • Laptops voor het opdoen van digitale vaardigheden door statushouders
  • Meubilair voor een clubhuis voor kwetsbare jongeren
  • Uitjes en ontmoetingen voor diverse -kwetsbare- doelgroepen (bijv. kinderen, ouderen, slechthorenden)
  • Een rolstoelfiets om de actieradius van ouderen te vergroten
  • Tuinmeubilair bij een hospice

Stichting Aelwijn Florisz is in 1991 opgericht na een fusie van de Stichting voor Wijkverpleging te Rotterdam; de Nederlandse Stichting en de Stichting Hulpfonds voor de Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten; de Stichting Verculin (voorheen: 'Commissie Spijsuitdeling', 'School voor Haveloze kinderen' en 'Tehuis logement voor Vrouwen' te Rotterdam).

Bestedingsbudget dit jaar175.000
sectoren Maatschappelijke doelen
Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
Ouderenzorg (verzorging)
Diaconaat
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Werkgebieden Groot Rijnmond
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Vluchtelingen
Het fonds is bedoeld voor: Mannen en vrouwen
Bijdrage 500 tot € 5500
Gemiddelde bijdrage per project3200
BeslistermijnHet bestuur van De Stichting vergadert ca. vier keer per jaar; de doorlooptijd van beslissingen is 3 tot 4 maanden.
BeperkingenDe Stichting verleent geen giften ter dekking van exploitatiekosten of -tekorten of personele kosten. De Stichting verleent verder geen steun aan:

 • Seminars
 • Voorlichtings- of informatieve bijeenkomsten
 • Organisaties met winstoogmerk
 • Promotie- of studieonderzoek
 • Individuen
 

print deze pagina