/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Aelwijn Florisz

Doel van de stichting is het bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, kerkelijk werk daaronder begrepen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van financiële steun aan daarvoor in aanmerking komende instellingen, in het bijzonder daar waar volgens de geldende regels geen hulp van de overheid kan worden verkregen, en verder alle andere wettige middelen.

Activiteiten moeten worden uitgevoerd ten aanzien van sociaal en maatschappelijke aanvragen in de regio Rotterdam alsmede ten aanzien van medische aanvragen in Nederland.

ContactpersoonR. Keijzer
AdresPostbus 4107
3006 AC Rotterdam
E-mailadres secretaris.st.aelwijn.florisz@gmail.com
Website (url) <geen>
ANBI-publicatie ANBI-informatie 2018 (11.88KB, openen met Adobe Reader)
Privacyverklaring Privacyverklaring (openen met Adobe Reader)
FunctieSecretaris
Doelstelling Het zo veel mogelijk in de geest van de vier gefuseerde stichtingen te weten: - Stichting voor Wijkverpleging te Rotterdam (voorheen Vereeniging voor Wijkverpleging te Rotterdam) - Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten (voorheen Nederlandse Vereniging tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten - Stichting Hulpfonds voor de Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten - Stichting Verculin: (voorheen: 'Commissie Spijsuitdeling', 'School voor Haveloze kinderen' en 'Tehuis logement voor Vrouwen' te Rotterdam), door welke stichtingen Stichting Aelwijn Florisz is opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, kerkelijk werk daaronder begrepen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van financiële steun aan daarvoor in aanmerking komende non-profit instellingen, in het bijzonder daar waar volgens de geldende regels geen of onvoldoende hulp van de overheid kan worden verkregen.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
Ouderenzorg (verzorging)
Diaconaat
Wie kan aanvraag indienen? Kerkelijke instelling
Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Project
Werkgebieden Nederland
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Bijdrage 500 tot € 15000
Gemiddelde bijdrage per project5000
Beslistermijn3 tot 4 maanden
BeperkingenDoelgroep: voor een bijdrage komen in aanmerking: non-profit instellingen. Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Bij de aanvraag geldt dat de aanvrager in principe voor de te financieren voorziening geen hulp kan krijgen van de overheid. Bijdrage: de hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Geen bijdrage is mogelijk voor: - studie- of promotieonderzoek - (jaarlijks terugkerende) begrotingstekorten - feesten, seminars of (in hoofdzaak) culturele manifestaties - voorlichtings- en/of informatieve bijeenkomsten.
 

print deze pagina