/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

H.M.A. Schadee-fonds

Per 1 juli 2015 heeft Stichting H.M.A. Schadee-fonds (het ”Schadee-fonds”) al haar activiteiten en haar volledige vermogen overgedragen aan Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam (”Volkskracht”). Het bestuur van het Schadee-fonds is ervan overtuigd dat op deze wijze de doelstelling van het Schadee-fonds op de lange termijn het beste gediend zal worden.

Volkskracht zal de activiteiten binnen de doelstelling van het Schadee-fonds, die geheel past binnen die van Volkskracht, voortzetten onder de naam “H.M.A. Schadee-fonds”.

Volkskracht zal alle op naam van het Schadee-fonds ingediende en/of in te dienen aanvragen afhandelen. Ook Volkskracht-aanvragen, welke binnen de doelstelling van het Schadee-fonds vallen, kunnen ten laste van het “H.M.A. Schadee-fonds” toegewezen worden.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

 

Dit fonds is onderdeel van de Volkskracht Stichtingen. Andere aangesloten fondsen zijn:

AdresPostbus 1110
3000 BC Rotterdam
Telefoonnummer010-2240323
E-mailadres secretariaat@volkskracht.nl
Website (url) https://volkskracht.nl/Stichtingen/Voormalige-Stichting-H-M-A-Schadee-fonds
Doelstelling Het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving, met een voorkeur voor kleinschalige projecten in cultuur en kunst (theater, muziek, literair, etc.) met speciale aandacht voor filosofie.
sectoren Kunst en cultuur
Wie kan aanvraag indienen? Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Congres, seminar
Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Programma
Project
Wetenschappelijk onderzoek
Werkgebieden Stadsregio Rotterdam
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Projectomvang 2000 tot € 150000
Bijdrage 500 tot € 5000
Gemiddelde bijdrage per project1500
Beslistermijn2 à 3 maanden. Aanvragen dienen minimaal 3 maanden vóór aanvang van een project te zijn ingediend.
BeperkingenAanvragende organisatie dient een goed onderbouwd voorstel neer te leggen, waaruit ten minste blijkt (1) omschrijving project, (2) bestaan van aanvragende rechtspersoon (uittreksel KvK, statuten), (3) financiële onderbouwing project, met dekkingsplan.
Extra criteriaGegeven de doelstelling, verleent de stichting geen financiële bijdragen aan commerciële organisaties, sportverenigingen of kerkelijke instellingen, evenmin uitgaven ten behoeve van studiebeurzen, proefschriften of schuldsaneringen. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt in overweging genomen de mate waarin een project als bijzonder of uniek kan worden aangemerkt. Geen jaarlijks terugkerende ondersteuning of aanvragen van een individu.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina