/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

J.E. Jurriaanse Stichting

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

 

Dit fonds is onderdeel van de Volkskracht Stichtingen. Andere aangesloten fondsen zijn:

AdresPostbus 1110
3000 BC Rotterdam
Telefoonnummer010-2240323
E-mailadres secretariaat@volkskracht.nl
Website (url) http://volkskracht.nl/Stichtingen/J-E-Jurriaanse-Stichting
Doelstelling Het verlenen van steun aan Nederlandse en in Nederland gevestigde culturele en wetenschappelijke instellingen, waaronder musea, het bevorderen van archeologische activiteiten, behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk in Nederland. Voorts wordt steun verleend aan promovendi met betrekking tot de drukkosten van hun proefschriften.
sectoren Maatschappelijk werk en dienstverlening
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Wie kan aanvraag indienen? Onderwijsinstelling
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Programma
Project
Promotieonderzoek
Werkgebieden Rozenburg
Nederland
Doelgroepen Algemeen
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Maximale bijdrage per project1 % van totaal projectbudget
Bijdrage 100 tot € 100000
Beslistermijn2 à 3 maanden. Aanvragen dienen minimaal 3 maanden vóór aanvang van een project te zijn ingediend.
BeperkingenAanvragende organisatie dient een goed onderbouwd voorstel neer te leggen, waaruit ten minste blijkt (i) omschrijving project, (ii) bestaan van aanvragende rechtspersoon (uittreksel KvK, statuten), (iii) financiële onderbouwing project, met dekkingsplan.
Extra criteriaGegeven de doelstelling, verleent de stichting geen financiële bijdragen aan commerciële organisaties, kerkelijke en politieke instellingen. Aanvragen m.b.t. de drukkosten van medische en juridische dissertaties worden niet meer gehonoreerd.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina