/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Stichting Bevordering van Volkskracht

Stichting Bevordering van Volkskracht

De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft tot doel de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam. Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen moeten de activiteiten van de vereniging of stichting worden ontplooid ten behoeve van personen die in Rotterdam wonen. Volkskracht betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied en steunt alleen rechtspersonen. Exploitatietekorten worden niet gesteund.

 

Dit fonds is onderdeel van de Volkskracht Stichtingen. Andere aangesloten fondsen zijn:

AdresCoolsingel 104
3011 AG Rotterdam
Telefoonnummer010 820 9880
E-mailadres secretariaat@volkskracht.nl
Website (url) https://www.volkskracht.nl
Doelstelling Het verlenen van financiële steun aan instellingen (niet-natuurlijke personen) die in Rotterdam werkzaam zijn, in het bijzonder op sociaal, cultureel, sport of ander maatschappelijk terrein. Volkskracht betracht strikte onzijdigheid ten aanzien van godsdienstige of politieke richting.
sectoren Maatschappelijke doelen
Gezondheidszorg
Kunst en cultuur
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Onderwijs
Sport en recreatie
Wie kan aanvraag indienen? Hulpverlener
Onderwijsinstelling
Overig
Stichting
Vereniging
Aard van de aanvraag Evenement, manifestatie
Investering (gebouw, materialen e.d.)
Overig
Programma
Project
Werkgebieden Regio Rijnmond
Provincie Zuid-Holland
Stadsregio Rotterdam
Doelgroepen Algemeen
Dak- en thuislozen
Dieren
Gehandicapten
Gezinnen
Huishoudens
Jongeren
Kinderen
Leerlingen
Mensen in armoede
Moeders en kinderen
Ouderen
Studenten
Vluchtelingen
Beslistermijn2 à 3 maanden. Aanvragen dienen minimaal 3 maanden vóór aanvang van een project te zijn ingediend.
BeperkingenGeen dure adviseurs, geen hoge salariskosten, minimaal 3 maanden voor aanvang van project moet aanvraag ontvangen zijn, geen incomplete aanvragen
Extra criteriaGeen godsdienstig en politiek oogmerk.

Dien een aanvraag in bij dit fonds

 

print deze pagina