Geef hier een korte omschrijving van het project waarvoor u fondsen werft.
/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Hoe groot is het project. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan welk bedrag u in totaal bij fondsen wil aanvragen. Noem een afgerond bedrag in euro's (zonder decimalen).
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Van Leeuwen Van Lignac Stichting

Van Leeuwen Van Lignac Stichting werd op 19 mei 1995 opgericht door Abraham van Leeuwen. Hij werd in 1918 in Rotterdam geboren. Door hard werken en creatief ondernemen slaagde hij erin een aantal succesvolle bedrijven op te bouwen, waaronder het Nederlands Talen Instituut en Lekturama. Bij zijn overlijden in 2001 ging een deel van zijn aanzienlijke vermogen over naar de Van Leeuwen Van Lignac Stichting.

ContactpersoonEmmy Wiersma
AdresPostbus 1110
3000 BC Rotterdam
Telefoonnummer010-2240323
E-mailadres secretariaat@volkskracht.nl
Website (url) http://volkskracht.nl/Stichtingen/Van-Leeuwen-Van-Lignac-Stichting
FunctieChef de bureau
Doelstelling De bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking en meer in het bijzonder van eenzame ouderen, ouderen in bejaardentehuizen of ziekeninrichtingen, jonge kinderen in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen in de gemeente Rotterdam.
sectoren Welzijnswerk
Ouderenzorg (verpleging)
Ouderenzorg (verzorging)
Kunst en cultuur
Sport
Wie kan aanvraag indienen? Stichting – non profit
Vereniging – non profit
Aard van de aanvraag Programma
Project
Werkgebieden Rotterdam
Leeftijd doelgroep Voor alle leeftijden tot jaar of
Maximale bijdrage per project1 % van totaal projectbudget
Beslistermijn2 à 3 maanden. Aanvragen dienen minimaal 3 maanden vóór aanvang van een project te zijn ingediend.
BeperkingenAanvragende organisatie dient een goed onderbouwd voorstel neer te leggen, waaruit ten minste blijkt (i) omschrijving project, (ii) bestaan van aanvragende rechtspersoon (uittreksel KvK, statuten), (iii) financiële onderbouwing project, met dekkingsplan.
Extra criteria- Gegeven de doelstelling, verleent de stichting geen financiële bijdragen aan commerciële organisaties, kerkelijke instellingen en evenmin ten behoeve van studiebeurzen, proefschriften of schuldsaneringen . - Voorkeur voor projecten gericht op ouderen en kinderen. - Uitsluiting: aanvraag van een individu.
 

print deze pagina
abnlogo Deze website werd mede mogelijk gemaakt door