/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Fondsen in Jeugd- en jongerenwerk

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het (mede-)financieren van sociale / culturele / economische / kerkelijke projecten die primair doch niet uitsluitend van …

Beperking:

 • Alleen donaties t.b.v. projecten zonder winstoogmerk,
 • Projecten die niet voldoen aan de doelsstelling van de stichting.
 • Vereiste documenten…

 • Doelstelling:

  Idem

  Beperking:

  Het moet gaan om activiteiten in of in de nabije omgeving van Rotterdam en primair zijn bedoeld voor Rotterdamse jeugd

  Doelstelling:

  De stichting verleent financiële bijdragen aan instellingen of daarmee verbonden initiatieven of activiteitengroepen die projecten of programma’s ontwikkelen…

  Beperking:

  Aanvragen kunnen niet via e-mail worden ingediend.
  Niet uitsluitend personeelslasten.
  Niet algemene exploitatieondersteuning.

  Doelstelling:

  – het verlenen van steun in het bijzonder aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de HH Petrus en Paulus, genaamd “Het Paradijs” te Ro…

  Beperking:

  Doelstelling:

  De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en
  jeugdhulpverlening in Rotterdam…

  Beperking:

  Doorgaans wordt alleen steun verleend aan instellingen jeugd + regio Rotterdam.

  Doelstelling:

  De behartiging van de belangen van bejaarden (ouderenzorg in de brede zin) en het ondersteunen van sociale, culturele en algemene belangen van de inwoners…

  Beperking:

  1. Onze eerder genoemde doelstellingen van de stichting.
  2. De locatie van het project.
  3. Maken wij met een donatie het verschil…