/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Fondsen in Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Doelstelling:

Het bevorderen van onderwijs, kunst en wetenschap voor projecten met een Rotterdams karakter en binnen de regio
Rotterdam.

Beperking:

Geen studiefinancieringen, geen studiereizen, geen afstudeerprojecten, geen congressen, geen proefschriften, geen
individuele projecten, geen activiteiten…

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen ‘aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben’. Dit betekent…

Beperking:

De stichting verleent geen hulp voor training of opleiding van medewerkers van instellingen en voor publicitaire werkzaamheden (congressen e.d.) van i…

Doelstelling:

Het verlenen van geldelijke steun aan studenten van de Erasmus Universiteit en aankomend kunstenaars van de Willem de Koning Academie.

Beperking:

Uitsluitend indien studiefinanciering is toegekend; geen stages of uitwisselingen; alleen voor Nederlandse studenten.

Doelstelling:

Luistergoud komt voort uit de Rotterdamse Luisterlijn (1958) en wil de verbinding tussen mensen versterken, dóór het vermogen om te luisteren in de …

Beperking:

 • Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage
 • Bij een bijdrage geldt dat de aanvrager in principe voor de te financieren voorziening…

 • Doelstelling:

  Het financieel ondersteunen van projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang van jongeren,…

  Beperking:

  Aanvragen op het gebied van arbeidstoeleiding, cultuur, evangelisatie, gezondheidszorg, sport en wetenschap worden niet in behandeling genomen.

  Doelstelling:

  De Stichting heeft ten doel jongeren in Rotterdam door middel van het financieren van opleidingen te helpen zich te ontwikkelen waardoor de kans op werk…

  Beperking:

  Geen bijdrage voor universitaire studies.