/ /
De datum waarop uw project start.
Geef aan of het project bedoeld is voor mannen/jongens en/of vrouwen/meisjes. Als uw project niet specifiek voor mensen is bedoeld, kunt u 'anders' kiezen.
Welke doelgroep heeft u op het oog? Bij meerdere doelgroepen klikt u op de link 'Een doelgroep toevoegen'.
Een doelgroep toevoegen
van tot
Geef aan op welke leeftijdsgroep u zich richt.
 
Op welke plaats of regio richt het project zich? Bij 'Een werkgebied toevoegen' kunt u nog een werkgebied aanvinken.

Een werkgebied toevoegen
Op welke sector richt u zich met het project? Als u meerdere sectoren wilt aanvinken, klikt u op de link 'Een sector toevoegen'.
Een sector toevoegen
Geef aan wat het karakter is van uw aanvraag. U kunt slechts één mogelijkheid aanvinken.
Benoem de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het project en de fondsaanvraag.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld

Fondsen in Onderwijs en onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen.

Onderwijs Onderzoek Aanvullend (Maatschappelijk - Cultureel) Primair onderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet (speciaal) onderwijs Hoger onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Doelstelling:

Stichting Ondernemersbelang Rotterdam ondersteunt projecten die een verschil kunnen maken. Dit zijn sociale, culturele en duurzame initiatieven met een…

Beperking:

 • Alleen donaties t.b.v. projecten zonder winstoogmerk,
 • Projecten die niet voldoen aan de doelsstelling van de stichting.
 • Vereiste documenten…

 • Doelstelling:

  Ons doel is het ondersteunen van projecten op de gebieden van:

  1. armoedebestrijding en sociaal maatschappelijk welzijn
  2. kunst en cultuur, onderwijs…

  Beperking:

  Bij voorkeur financiert PPQA niet als enige stichting een project en doneren fondsen (redelijk) gelijke bedragen.
  Projecten in het buitenland worden…

  Doelstelling:

  Ondersteunen/bevorderen van onderwijs in de regio Rotterdam, in het bijzonder het beroepsonderwijs.

  Beperking:

  Uitgaven die binnen de reguliere begroting gedekt behoren te zijn komen niet voor subsidie in aanmerking. Geen individuele steun. Geen subsidiëring van…

  Doelstelling:

  Idem

  Beperking:

  Het moet gaan om activiteiten in of in de nabije omgeving van Rotterdam en primair zijn bedoeld voor Rotterdamse jeugd